Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Rajapintakartta – Toteutustaso-hakemisto

takaisin Rajapintakartan pääsivulle

Tällä sivulla on listattu Rajapintakartan määritykset niiden toteutustason mukaisesti eli miten määrityksen käyttökohteet asettuvat suhteessa organisaatioihin ja niiden toiminnassa esiintyviin integraatiotarpeisiin. Määrityksen nimen perässä on ao. määrityssivun julkaisupäivämäärä.


Organisaation sisäinen: Organisaation (esim. sairaalat) sisäisiin intergraatioihin käytettävät määrittelyt.


Alueelliset integraatiot: Alueellisten ratkaisujen toteuttamiseen käytettävät määrittelyt (esim. alueelliset lähete/hoitopalaute -ratkaisut).


Kanta-palvelut: Kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvät määrittelyt.


Asiointi ja omahoito: Asiointi- ja kansalaispalveluihin tai Personal Health -ratkaisuihin liittyvät määrittelyt.


Tilastointi ja johtaminen: Tilastointiin, johtamiseen ja hallinnointiin liittyvät määrittelyt (eivät liity välittömästi asiakkaalle tarjottaviin palveluihin).