Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla

Nimi ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla
Versio 1.0
OID
Julkaisuvuosi 2007
Linkki määritykseen ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0
Status Koodistopalvelun johtoryhmän hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho THL
Kategoriat Alueelliset integraatiot, Asiointi ja omahoito, Kanta-palvelut, Pohjamääritykset, Tilastointi ja johtaminen
Avainsanat koodistot, määritys, OID, sosiaalihuollon määrittelyt
Käyttötarkoitus OID-tunnusten tuottaminen ja käyttö. Tämän oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen “ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2” pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suosituk-seen 159 “ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa 3”. Yksilöintimenettely on tarpeen mm. sähköisessä tiedonsiirrossa ja arkistoinnissa. Yksilöitäviä asioita ovat muun muassa koodistot, yritykset, yhteisöt, toimipaikat, asiakirjat, henkilöt ja tavarat. Tämä opas keskittyy yksilöinnin kansallisiin periaatteisiin sosiaali- ja terveysalalla. Kansallisen arkkitehtuurin toteuttamisessa tarvittavan organisaatiotiedon keräämisestä valmistellaan ohjeistus erikseen
Yhteenveto Oppaan sisältö:
• JOHDANTO
• TERMIT JA MÄÄRITELMÄT
• ISO OID –YKSILÖINTIJÄRJESTELMÄ
• Kansainvälinen ISO OID –yksilöintijärjestelmä
• Kansallinen ISO OID –yksilöintijärjestelmä
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ISO OID -yksilöintijärjestelmä
• Esimerkkejä sosiaali- ja terveydenhuollon ISO OID -solmuluokkien yksilöintimenettelystä
Suhde muihin määrityksiin Käytetään määrittelyissä, joissa yksilöintiin käytetään ISO OID-yksilöintitunnuksia.
Lisätietoja HUOM: THL julkaissut uudemman dokumentin (1/2011): ISO OID -yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalalla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085106 (pdf), joka ei ota kantaa kaikkiin tässä taulukossa esitetyn dokumentin sisältöihin. (tarkennettu: 17.12.2013)
Versiohistoria Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen “ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2” pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 “ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa”.