Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ajanvarausrajapintojen HL7v3-määrittelyt

Nimi Ajanvarausrajapintojen HL7v3-määrittelyt
Versio 1.4
OID 1.2.246.777.11.2007.21
Julkaisuvuosi 2007
Linkki määritykseen Ajanvarausrajapintojen HL7 v3-määrittelyt v1.4
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, Asiointi ja omahoito, HL7 V3-sanomarajapinnat, Organisaation sisäinen
Avainsanat ajanvaraus, asiointi, määritys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Määrittely sisältää ajanvarausrajapintojen teknisen liittymämäärittelyn. Teknisenä ratkaisuna esitetään HL7v3 Scheduling domainin (ajanvaraussovellusalue) toteuttaminen HL7v3 Web Services -profiilin avulla. Dokumentin tavoitteena on antaa kuvaa siitä, mitä ajanvarausrajapintojen toteuttaminen HL7v3-määrityksillä tarkoittaa, mitä osia HL7v3 kv. Scheduling sovellusalueesta voidaan hyödyntää ja mitä osia on jouduttu työstämään itse.Sovellusalueen kuvauksen lisäksi dokumentissa kuvataan, alueellinen ajanvaraus voidaan toteuttaa hyödyntämällä HL7v3:n ajanvaraussovellusaluetta sekä HL7v3 Web Services -profiilia.
Yhteenveto Määrityspaketti:
• Tekninen liittymämäärittely
• Ajanvarausviestien XML-skeemat, SOAP-esimerkit sekä viestejä käyttävien sovellusroolien WSDL:t. Mukana myös muut tarvittavat HL7v3-skeemat.
• Määrittelyjen lukuohje
Suhde muihin määrityksiin Määrittelyjen yhteydessä kannattaa lukea myös rajapintakartan HL7-Finland – V3 messaging – määrittelyä, jos HL7 V3 sanomat eivät ole etukäteen tuttuja.
Lisätietoja THL – Sähköisen ajanvarauksen määrittelyt
Versiohistoria