Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

PikaXML CDAr2 konversio-projekti

Nimi PikaXML CDAr2 konversio-projekti
Versio 1.0
OID 1.2.246.777.11.2007.22
Julkaisuvuosi 2007
Linkki määritykseen PikaXML CDA R2 -konversio v1.0
Status
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 CDA-dokumentit
Avainsanat lähete ja hoitopalaute, määritys
Käyttötarkoitus Konversio-ohjeistus PikaXML:n ja CDA R2:n välillä. Ohje sisältää konversion PikaXML:n ja CDA R2:n välillä, kaikkein oleellisimpien kenttien osalta. Täydellistä vastaavutta konversiossa ei pystytä saavuttamaan koska kyseessä on kaksi erilaista formaattia
Yhteenveto Määrittelypaketti sisältää:
• Määrittelydokumentin
• XSLT1-tiedostot, sekä taulukon, jossa kuvataan mitkä kentät PikaXML:stä konvertoituvat CDAr2:teen ja mitkä kentät eivät siirry.
Suhde muihin määrityksiin KanTa – Lähetteen ja palautteen CDA R2 –rakenne, 5.03(OID: 1.2.246.777.11.2009.9
Lisätietoja
Versiohistoria