Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ensihoitokertomus

Nimi Ensihoitokertomus
Versio 1.10
1.20
1.30
OID 1.2.246.777.11.2017.7 (1.10)
1.2.246.777.11.2017.7 (1.20)
1.2.246.777.11.2017.7 (1.30)
Julkaisuvuosi 2021 (19.2.2021) (1.10)
2021 (11.5.2021) (1.20)
2021 (30.6.2021) (1.30)
Linkki määritykseen Versio 1.10:
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Ensihoitokertomus+CDAR2+v110.zip/8b65d111-cf08-54cb-800f-a431b5c0c0cf?t=1608285135909
Versio 1.20:
https://www.kanta.fi/documents/20143/107839/Ensihoitokertomus_v120.zip/47fdf6e1-7351-85d1-85fe-ad854c025f0e?t=1621581658569
Versio 1.30:
https://www.kanta.fi/documents/20143/107839/Ensihoitokertomus+CDAR2+v130.zip/eda8a50a-ff28-38e6-77c0-cc854e4aa20e?t=1625044803855
Status HL7 Finland hyväksymä
HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, ensihoito, kertomus, määritys, potilaskertomus
Käyttötarkoitus Määrittely kuvaa ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle CDA R2-muodossa Kanta Potilastiedon arkistoon arkistointia ja tietojen yhteiskäyttöisyyttä varten. Ensihoitokertomus -näkymälle potilastietojärjestelmissä voidaan kirjata muitakin tietoja THL:n ensihoidon toiminnallisessa määrittelyssä linjatulla tavalla.
Yhteenveto 1. Määritysdokumentti
2. XML-esimerkki
3. Kenttäkoodisto
Suhde muihin määrityksiin i. Kanta – Potilastiedon arkiston CDA Header
ii.KanTa – Kertomus ja lomakkeet CDA R2-rakenne
Lisätietoja HL7 Finland hallitus on 8.4.2016 hyväksynyt määrittelyn Ensihoitokertomus HL7 Finland standardiksi. Huom. 28.9.2017 julkaistu versio 1.10 vedettiin pois käytöstä ja julkaistiin päivitettynä uudelleen Release Candidate 1 (RC1) -statuksella ja samalla dokumentin OID-tunnisteella. Lopullisen versio julkaistaan, kun ensihoitokertomusta tuottava järjestelmä saadaan testattua ja sen kokemukset huomioitua määrittelyssä.
Versio 1.20 lopullinen julkaistu versio, korvaa RC1 version.
Versio 1.30 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.
Versiohistoria Ensihoitokertomus v1.30 RC1
Ensihoitokertomus v1.10 RC2
Ensihoitokertomus v1.10 RC1
Ensihoitokertomus CDA v1.10 (2017, huom. versio vedetty pois käytöstä)
Ensihoitokertomus CDA, v1.0 (2016)