Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Lähetteen ja hoitopalautteen XML-rakenteet (PikaXML)

Nimi Lähetteen ja hoitopalautteen XML-rakenteet (PikaXML)
Versio 1.2
OID 1.2.246.777.11.2022.3
Julkaisuvuosi 2022
Linkki määritykseen Lähetteen ja hoitopalautteen XML-rakenteet (PikaXML) v1.2
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 V2-sanomarajapinnat
Avainsanat lähete ja hoitopalaute, määritys
Käyttötarkoitus Lähetteen ja hoitopalautteen sanomat eli ns. PikaXML-määritykset, joilla on tarkoitus yhdenmukaistaa eri tahoilla tehtäviä lähete-hoitopalautesanomia sekä kuittaussanomia.
Yhteenveto Lähetteen ja hoitopalautteen sanomien eli PikaXML paketti koostuu seuraavista dokumenteista:
XML-lähete/ hoitopalaute – SOAP –kehys, v1.2 (OID: 1.2.246.777.11.2022.3): Dokumentissa kuvataan, kuinka avoimet adapterit projektissa kehitettyä SOAP- kehystä käytetään lähete/hoitopalaute-sanomiin, joissa sanomia ovat: lähete, hoitopalaute ja tekninen kuittaus.
Lähete- ja hoitopalautesanoma xml-schema v1.0: Ns. Pika-XML sanoman ja kuittaussanoman perusteella laadittu lähete-hoitopalautesanomia sekä kuittaussanomia vastaavat XML- schemat.
Suhde muihin määrityksiin Tämä ei ole CDA R2 määritys, vaan CDA R2 muoto on määritelty dokumentissa ” KanTa – Lähetteen ja palautteen CDA R2 -rakenne”. Lisäksi on olemassa dokumentti ” PikaXML CDAr2 konversio-projekti”, jossa kuvataan PikaXML:n ja CDA R2 määrityksen välinen konversio.
Lisätietoja Tuoreimpaan versioon vuonna 2022 on lisätty rakenteet alaikäisen kypsyysarviotiedon siirtämiseen.
Versiohistoria https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/pikaXML_v1.zip (2004)