Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 Finland lyhyesti

Esittely

HL7 Finland ry. perustettiin syksyllä 1995 edistämään järjestelmäintegraatioperiaatteella tapahtuvaa tietojärjestelmien kehittämistyötä ja terveydenhuollon tietojärjestelmästandardien käyttöä. Jäseninä on tällä hetkellä yli 70 yritystä ja muuta organisaatiota. Mukana on joukko tietojärjestelmien käyttäjäorganisaatioita kuten sairaanhoitopiirejä sekä merkittävimmät tietojärjestelmien toimittajat riippumatta ovatko ne keskenään kilpailutilanteessa. HL7 Finland on myös kansainvälisen HL7 International -järjestön jäsen.

HL7-yhdistyksen kautta on paikallistettu ja tuotettu avoimia standardeihin pohjautuvia rajapintamäärittelyjä, joiden avulla toteutetaan tietojärjestelmien integraatiota terveydenhuollossa. Rajapintamäärittelyjä ja -standardeja on hyödynnetty mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten integraatioratkaisujen, valtakunnallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen sekä alueellisten tietojärjestelmien toteuttamisessa. Yhdistys toimii jäsenistönsä voimin avointa määrittely- ja äänestysprosessia hyödyntäen.

Lue lisääDownload our brochureLataa esite suomeksi

Tavoitteemme on…

  • Nykyisten ja uusien ohjelmistojen saattaminen avoimiksi ja yhteentoimiviksi.
  • Avointen standardien ja rajapintojen yhdenmukaisen soveltamisen edistäminen järjestelmien toteutuksissa ja hankinnoissa.
  • Kansainvälisten standardien hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä Suomessa.
  • Tietojärjestelmien käyttäjien, toimittajien ja viranomaisten sekä standardoijien välisenä yhdyssiteenä toimiminen sekä yhteistyö alan muiden järjestöjen kanssa.
  • Kansainväliseen standardointityöhön osallistuminen ja sen seuranta.
  • Tietotaidon lisääminen esimerkiksi koulutustilaisuuksien kautta.

 

Liity yhdistykseen