Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Sosiaalihuollon asiakirjastandardi

Nimi Kanta – Sosiaalihuollon asiakirjastandardi
Versio 3.1
OID 1.2.246.777.11.2022.1
Julkaisuvuosi 2022 (24.3.2022)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/132911/Sosiaalihuollon+asiakastiedon+arkisto%2C+asiakirjastandardi%2C+v+3.1.pdf/e2f9ec0b-9386-75cd-ce7d-889bbd00254f?t=1648121560945
Status Hyväksytty HL7 Finland standardi
Ylläpidosta vastaava taho Kela, HL7 Finland
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, HL7 FHIR-määritykset, Kanta-palvelut
Avainsanat asiakastiedot, määritys, sosiaalihuollon määrittelyt
Käyttötarkoitus Dokumentissa määritellään, kuinka sosiaalihuollon arkistoon vietävät asiakirjat sisällytetään CDA-asiakirjan kääreeseen.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• asiakirjastandardi (soveltamisopas)
• skeemat ja esimerkkiasiakirjat
Suhde muihin määrityksiin Sosiaalihuollon arkiston määrittelyt: https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto
Lisätietoja
Versiohistoria Alta löytyvät tämän dokumentin aiemmat versiot:
– v2.6, 2019 – v2.5, 2019 – v2.3, 2018 – v2.2, 2017 – v2.1, 2016