Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kuvantamisen HL7-sanomat

Nimi Kuvantamisen HL7-sanomat
Versio 1.50
OID 1.2.246.777.11.2019.14
Julkaisuvuosi 2019
Linkki määritykseen Kuvantamisen HL7-sanomat, v1.50
Kuvantamisen HL7-sanomat, v1.50 errata (2023)
Status Teknisen komitean hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 V2-sanomarajapinnat, Kanta-palvelut, Organisaation sisäinen
Avainsanat kuvantaminen, määritys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Kuvantamisen HL7-sanomat määrittely kuvaa kuvantamispalvelujen tilaamiseen ja tuottamiseen liittyvien tietojen välittämistä terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien välillä hyödyntämällä HL7-standardin mukaisia sanomia.
Määrittelyssä on pyritty ottamaan huomioon seuraavien standardien ja määritysten asettamat vaatimukset:
– HL7 standard versio 2.3
– DICOM standard
– Kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet
Yhteenveto Määritysdokumentti
Suhde muihin määrityksiin Kuvantamisen CDA_R2 asiakirjarakenteet
Lisätietoja Muutosehdotusten pohjalta määrittelyyn tehty lisäyksiä ja muutoksia. Määrittelyn käyttötapauksissa on keskitytty kuvaamaan EPR- ja RIS-järjestelmien välistä HL7-sanomilla toteutettua tiedonsiirtoa.

Muutos- ja kehityspyynnöt ovat edelleen tervetulleita.

Versiohistoria Kuvantamisen HL7-sanomat, v140
Kuvantamisen HL7-sanomat v1.40 errata v: 2018
Kuvantamisen HL7-sanomat, v130v1.2, OID: 1.2.246.777.11.2014.25, https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Kuvantamisen_HL7_sanomat_v120.zip (10.10.2014, HL7 Finland teknisen komitean hyväksymä)

v1.1, OID: 1.2.246.777.11.2014.20, https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Kuvantamisen_HL7_sanomat_v110.zip (14.8.2014, HL7 Finland hyväksymä)

v1.0, OID: 1.2.246.777.11.2014.5, https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Kuvantamisen_HL7_sanomat_v100.docx (6.2.2014)