Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Selvitys HL7-ajanvaraussanomien eroista toteutuksissa Suomessa

Nimi Selvitys HL7-ajanvaraussanomien eroista toteutuksissa Suomessa
Versio 1.0
OID
Julkaisuvuosi 2018
Linkki määritykseen Selvitys HL7-ajanvaraussanomien eroista toteutuksissa Suomessa, v1.0
Status Teknisen komitean hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, Asiointi ja omahoito, HL7 V2-sanomarajapinnat, Organisaation sisäinen
Avainsanat ajanvaraus, asiointi, määritys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Selvitys dokumentoi Suomessa toteutettujen HL7 v2.3 ajanvaraussanomien hyödyntämisalue- ja toimittajakohtaisia eroja. Tavoitteena on koota havaitut erot yhteen, jotta ne voidaan huomioida toteutuksissa. Selvitys ei siis pyri paikallistamaan eikä suoraan linjaamaan, miten toteutukset tulee tehdä, sillä sanomat ovat olleet jo pitkään vakiintuneessa tuotantokäytössä.
Yhteenveto Selvitys dokumentoi Suomessa toteutettujen HL7 v2.3 ajanvaraussanomien hyödyntämisalue- ja toimittajakohtaisia eroja
Suhde muihin määrityksiin HL7 Finland paikallistaminen:
Kuvantamisen HL7-sanomat
HL7-versio 2.3 paikallistettu dokumentaatio
HL7 v2.3 Laboratoriosanomat
Lisätietoja
Versiohistoria