Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Lähetteen, vastauksen ja palautteen XML/OVT-sanomarajapinnan kuvaus

Nimi Lähetteen, vastauksen ja palautteen XML/OVT-sanomarajapinnan  kuvaus
Versio 1.5
OID
Julkaisuvuosi 2016
Linkki määritykseen https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/XML-Lähete-ja-hoitopalaute-v-1.5.zip
Status v.1.5 HL7 Finland tekninen komitea hyväksymä,
v.1.4 HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 V2-sanomarajapinnat
Avainsanat lähete ja hoitopalaute, määritys
Käyttötarkoitus Määrittää elektronisen lähetteen, vastauksen ja hoitopalautteen XML/ovt-sanomarapinnan.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• sanomarajapintakuvausdokumentti
• lähetteen/vastauksen inhouse-rajapinnan XML-muotoinen kuvaus
• teknisen kuittauksen XML-muotoinen kuvaus
• esimerkkejä lähetteiden ja vastausten tyypittelystä
Suhde muihin määrityksiin Lähetteen ja hoitopalautteen XML-rakenteet (PikaXML)
PikaXML CDAr2 konversio-projekti
Lisätietoja
Versiohistoria – Versio 1.4, v.2003,
linkki: https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/XML-Lähete-ja-hoitopalaute-v-1.4.zip