Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä

Nimi Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä
Versio 1.1
OID 1.2.246.777.11.2019.13
Julkaisuvuosi 2019 (21.11.2019)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/149878/Liite_Rajat_ylitt%C3%A4v%C3%A4n_reseptin_poikkeavuudet_kansallisista_s%C3%A4hk%C3%B6isen_reseptin_CDA_R2_m%C3%A4%C3%A4rittelyist%C3%A4_v1.1.docx
Status HL7 Finland Teknisen komitean hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, header, lääkitys, määritys, resepti, sähköinen lääkemääräys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Dokumentissa kuvataan, miltä osin Rajat ylittävän reseptin CDA R2 -määrittelyt poikkeavat kansallisista suomalaisen sähköisen reseptin CDA R2 –määrittelyistä.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
Suhde muihin määrityksiin Kuvaa, miltä osin Rajat ylittävän reseptin CDA R2 -määrittelyt poikkeavat määrittelystä:
Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt: Lääkemääräyksen CDA R2 Header ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena ja Lääkemääräyksen Medical Records -sanomat
Lisätietoja Lisätietoja Rajat ylittävästä reseptistä:
Rajat ylittävä resepti (kanta.fi -sivuilla)
Versiohistoria Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä, v1.0