Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 Finland – V3 messaging

Nimi HL7 Finland – V3 messaging
Versio 2.20 (14.10.2010), 2.20.1 (1.11.2018)
OID 1.2.246.777.11.2010.30
Julkaisuvuosi 2010
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/hl7v3-messaging-implementointi-2.20.zip/45e09e0b-c2fd-6e94-b900-129c37ba1399
Status HL7 Finland teknisen komitean ja Kelan hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 V3-sanomarajapinnat, Kanta-palvelut, Pohjamääritykset
Avainsanat määritys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Tämä opas pyrki määrittelemään sanomien kuorikerrokset ja sanomien siirrossa käytettävän (web services) tekniikan siten, että se olisi sovellettavissa. Todellisten implementointien yhteydessä määrityksiä joudutaan tarkentamaan. Lisäksi tämä opas pyrki antamaan perusohjeita V3 messaging – implementointioppaiden tekoon ja HL7 V3 ymmärtämiseen.Dokumentti on lähinnä referenssiopas HL7v3-viestinnän kanssa työskenteleville henkilöille, se ei itsessään kunnolla sovellu opiskeluun, jos henkilöllä ei ole ennakkoon juurikaan tietoa HL7v3-viestinnästä.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• HL7 V3 messaging – implementointiopas
• Esimerkkejä
• Osapuolitiedot KanTa-sanomaliikenteessä tarkennukset
Suhde muihin määrityksiin Opasta hyödynnetään kaikissa HL7 V3 määrittelyissä ja etenkin HL7 V3 sanomaliikennemäärittelyissä.
Lisätietoja Julkaistu minor-päivitys 2.20.1, huom. dokumentin OID-tunniste on pysynyt samana. Minor-päivitys sisältää aiemman erratan tiedot.
Versiohistoria Alla tämän dokumentin aiemmat versiot:
HL7 V3 messaging v2.20
HL7 V3 messaging v1.0