Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt

Nimi Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt
Versio 1.3
OID 1.2.246.777.11.2019.12
Julkaisuvuosi 2019 (21.11.2019)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/149878/Rajat+ylitt%C3%A4v%C3%A4n+reseptin+MR-m%C3%A4%C3%A4rittelyt+V1.3.zip
Status HL7 Finland Teknisen komitean hyväksymä, Kelan täsmentämä versio
Ylläpidosta vastaava taho Kela
Kategoriat HL7 V3-sanomarajapinnat, Kanta-palvelut
Avainsanat lääkitys, määritys, medical records, resepti, sähköinen lääkemääräys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Määrittelyssä kuvataan Rajat ylittävän reseptin MR-sanomat. Määrittelyjen pohjana on käytetty suomalaisen sähköisen reseptin kansallisia Lääkemääräyksen Medical Records sanomat -määrittelyjä (Lääkemääräyksen Medical Records sanomat). Määrittelyssä ei toisteta em. suomalaisen sähköisen reseptin Medical Records -määrittelyissä esiteltyjä sellaisia käytäntöjä, jotka pätevät sellaisenaan myös Rajat ylittävässä reseptissä. Määrittelyssä kuvataan vain poikkeukset niihin.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
• Medical Records -skeemat
• Esimerkkejä interaktioista
Suhde muihin määrityksiin Tietyiltä osin määrittely täydentää ja kuvaa Rajat ylittävän reseptin poikkeukset määrittelystä Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt: Lääkemääräyksen CDA R2 Header ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena ja Lääkemääräyksen Medical Records -sanomat
Lisätietoja Lisätietoja Rajat ylittävästä reseptistä:
Rajat ylittävä resepti (kanta.fi -sivuilla)
Versiohistoria Versio 1.2: Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt, v1.2
Versio 1.1: Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt, v1.1
Versio 1.0: Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt, v1.0