Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Open CDA 2007 – V3 kuolinsanoma

Nimi OpenCDA2007 – V3 kuolinsanoma
Versio 1.2
OID 1.2.246.777.11.2007.13
Julkaisuvuosi 2007
Linkki määritykseen Open CDA 2007 - V3 kuolinsanoma v1.2
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat HL7 V3-sanomarajapinnat, Tilastointi ja johtaminen
Avainsanat määritys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Määrittelyssä kuvataan Väestörekisterikeskukselle lähetettävän kuolinilmoituksen päivityssanoman ja siihen liittyvien interaktioiden rakenne.
Yhteenveto Määrityspaketti sisältää HL7 V3 määrittelyn (HL7 V3 määrittelypaketti):
• VRK V3-kuolinilmoitussanomat dokumentaatio (interaktiot, sanomatyypit)
• Sanomien skeemat
Suhde muihin määrityksiin
Lisätietoja
Versiohistoria