Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt: Lääkemääräyksen CDA R2 Header ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena ja Lääkemääräyksen MedicalRecords -sanomat

Nimi Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt: Lääkemääräyksen CDA R2 Header ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena ja Lääkemääräyksen Medical Records -sanomat
Versio 3.50 ja 3.63
OID v3.63
Lääkemääräyksen CDA R2 Header: 1.2.246.777.11.2019.2
Lääkemääräyksen sanomat CDA R2-rakenteena: 1.2.246.777.11.2019.3
Lääkemääräyksen Medical Records s-sanomat: 1.2.246.777.11.2019.4

v3.50
Lääkemääräyksen CDA R2 Header: 1.2.246.777.11.2017.8
Lääkemääräyksen sanomat CDA R2-rakenteena: 1.2.246.777.11.2017.9
Lääkemääräyksen Medical Records s-sanomat: 1.2.246.777.11.2017.10

Julkaisuvuosi v3.63: 2020 (7.6.2020), v3.50: 2017 (7.3.2014)
Linkki määritykseen v3.63:
https://www.kanta.fi/documents/20143/777567/S%C3%A4hk%C3%B6isen+l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksen+m%C3%A4%C3%A4rittelyt+v.3.63.zip

v3.50:
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Reseptin+m%C3%A4%C3%A4rittelyt+V3.50.zip/984a2601-1c10-2d06-479d-f6234af8f9c3

Status HL7 Finland hyväksymä, Kelan täsmentämä versio
Ylläpidosta vastaava taho Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut, Tilastointi ja johtaminen
Avainsanat dokumenttimääritykset, header, lääkitys, määritys, medical records, resepti, sähköinen lääkemääräys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Lääkemääräyksen CDA R2 Header –dokumentissa kuvataan CDA R2 Header ja kuinka sitä käytetään lääkemääräyssanomien CDA R2 dokumenteissa. Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena -dokumentissa kuvantaa lääkemääräyksen varsinaisen sähköisen lääkemääräyksen, toimituksen tai muun vastaavan tapahtuman rakenne, joka esitetään CDA R2 body-osuudessa. Lääkemääräyksen Medical Records sanomat -dokumentissa kuvataan reseptikeskuksen viestinvälitysrajapinnan määrittely. Dokumentissa on paikallistettuna ne HL7 kv. Medical Records -sanomien osiot, joita tarvitaan eReseptin toteutuksessa.
Yhteenveto Määrityspaketti sisältää
• Lääkemääräyksen CDA R2 header -dokumentaation
• Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena -dokumentaation
• Skeemat ja esimerkit
• Lääkemääräyksen Medical Records -dokumentaatio (soveltamisopas)
• Medical Records -skeemat
Suhde muihin määrityksiin
Lisätietoja
Versiohistoria

Versio 3.42: Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt v3.42 15.10.2016

Version 3.42 CDA-esimerkit: Sähköisen lääkemääräyksen esimerkit v3.42 14.2.2017

Versio 3.30: Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt v3.30 15.5.2015

Versio 3.1: Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt v3.1

Versio 3.0: Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt v3.0