Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne

Nimi Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 potilaskertomusrakenne
Versio 1.21
2.0 RC1
OID 1.21: 1.2.246.777.11.2015.32
2.0 RC1: 1.2.246.777.11.2020.12
Julkaisuvuosi 1.21: 2015 (22.10.2015)
2.0 RC1: 2020 (11.6.2020)
Linkki määritykseen 1.21: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Terveys+ja+hoitosuunnitelma_V121_20151022.zip/
2.0 RC1 https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_Terveys-ja-hoitosuunnitelma_v2_0_RC1.zip/77327159-a0d1-96c4-390d-174908a5aa50?t=1604323819909
Status 1.21: HL7 Finland, THL, Kela hyväksymä
2.0 RC1: HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Versio 2.0 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) -statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, THL, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat asiakkaan hyvinvoinnin ylläpito, dokumenttimääritykset, kertomus, määritys, potilaskertomus, terveys- ja hoitosuunnitelma
Käyttötarkoitus Tämä määritys on terveys- ja hoitosuunnitelman potilaskertomusrakenteen (CDA R2) implementointiopas. Tätä potilaskertomusrakenteen mukaista määritystä on tarkoitus käyttää tietojen siirrossa potilastietojärjestelmien ja eArkiston välisessä liikenteessä.
Yhteenveto Määrityspaketti sisältää:
• Määritysdokumentin
• Skeemat, XML-esimerkit
Suhde muihin määrityksiin Täydentää seuraavia dokumentteja terveys- ja hoitosuunnitelman osalta:
KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header THL:n toimesta terveys- ja hoitosuunnitelmasta on tehty todistus- ja lomaketyyppisen soveltamistavan mukainen määritys, joka löytyy koodistopalvelimelta.
Lisätietoja Versiossa 2.0 RC1 on otettu huomioon merkinnän tekijän tietojen muodostamiseen tehdyt tarkennukset ja muutokset.
Versiohistoria Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.20 (2015)

Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.11 OID 1.2.246.777.11.2013.11

Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.0, OID: 1.2.246.777.11.2012.7, Huom. dokumentti ja linkki puuttuvat vielä!