Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta Optometrian CDA R2 potilaskertomusrakenne

Nimi Kanta – Optometrian CDA R2 potilaskertomusrakenne
Versio v2016: 1.01
v2021: v2.0 RC1
OID v2016: 1.2.246.777.11.2018.11
v2021: 1.2.246.777.11.2020.10
Julkaisuvuosi v2016: 2018 (26.9.2018)
v2021: 2020 (11.6.2020)
Linkki määritykseen v2016: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_optometria_CDA_R2_v101.zip/442abfb9-6b92-9f83-ab8b-9123b3b06f3e
v2021: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_Optometria_CDAR2_v2_0_RC1.zip/28110280-4d27-1a23-c00c-3d429f324bc5?t=1601359547561
Status v2016: HL7 teknisen komitean ja Kelan hyväksymä
v2021: HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Versio 2.0 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) -statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, kertomus, määritys, optometria, potilaskertomus
Käyttötarkoitus Määrittelyn tavoitteena on toteuttaa optometrian tietojen CDA R2 -soveltamisopas KanTa Potilas -tiedon arkistoon arkistointia ja tietojen yhteiskäyttöisyyttä varten. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti optisen alan potilastietojärjestelmätoimittajat.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
1. Määritysdokumentti
2. XML-esimerkit
Suhde muihin määrityksiin Täydentää seuraavia dokumentteja rokotustietojen osalta:
i. KanTa – eArkiston CDA Header
ii. KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
Lisätietoja • 2021 haarassa on otettu huomioon merkinnän tekijän tietojen muodostamiseen tehdyt tarkennukset ja muutokset.
• 2016 haara vastaa THL koodistopalvelun 2016 tietosisältöjä.
Versiohistoria versio 1.00
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_optometria_CDA_R2_v100.zip/5ec8a269-982c-91fd-cd7a-77822ade0424