Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

Nimi Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä
Versio 2.10
OID 1.2.246.777.11.2012.1
Julkaisuvuosi 2012
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/KanTa_kansallisesti_vaadittujen_tietojen_v%C3%A4litt%C3%A4minen_v210.zip/
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 V2-sanomarajapinnat, Organisaation sisäinen
Avainsanat ajanvaraus, erillisjärjestelmäintegraatio, kontekstinhallinta, kuvantaminen, laboratorio, lähete ja hoitopalaute, määritys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Dokumentti määrittelee ja koostaa yhteen tiedot, miten ja millä tavalla kansallisesti vaaditut tiedot (potilaan hoidon palvelutapahtuman tunnistetiedot ja viivästystieto) voidaan välittää eri järjestelmien välillä, jotta asiakirjojen arkistointi KanTaa varten on mahdollista.
Yhteenveto Määritysdokumentti, jossa kuvataan palvelutapahtumatunnuksen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä.
Suhde muihin määrityksiin
Lisätietoja
Versiohistoria