Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Rajapintakartta – HL7 Finland

Rajapintakartta

HL7 Finland rajapintakartan tavoitteena on tuottaa tukea ja kuvausta siitä, mitä standardeja ja avoimia rajapintamäärittelyjä on käytettävissä ja käytössä Suomessa eri tarkoituksiin ja integraatioihin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä varten. Rajapintakartassa keskitytään ensisijaisesti Suomessa käytettyjen HL7-yhdistyksen toimintaan liittyvien rajapintastandardien ja -määritysten kuvaamiseen. Rajapintakarttaan kuuluvat määritykset ovat avoimesti saatavilla ja ne liittyvät erityisesti terveydenhuollon tietojärjestelmien rajapintoihin. Rajapintakartan hakemistot on tarkoitettu tukemaan erilaisiin tarpeisiin liittyviä avointen rajapintojen määrittelyjen löytämistä. Rajapintakarttaa hakemistoineen ylläpidetään HL7-yhdistyksen toimesta.

Katso myös Kelan Tietotekniikan ja yhteyksien toteuttajille  -sivut, mm. ajantasaiset KanTa-määritykset.

Rajapintakartan ylläpito-ohje


Rajapintamääritysten hakemistot:

a) Avainsanat

b) Luokitusten mukaiset hakemistot

c) Kaikki määritykset


Rajapintakartan arkisto:

Rajapintakartan arkisto