Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

openEHR alatyöryhmä

openEHR Finland cochairs

Hanna Pohjonen, Rosalieco oy

Pirkko Kortekangas, UNA oy

Mika Kiviaho, TietoEvry oy

Jari Yli-Viitanen, PIRHA

Liity openEHR työryhmän jäseneksi

Liity openEHR sähköpostilistalla lähettämällä viesti pirkko.kortekangas@unaoy.fi

 

Hyödynnä HYTKIn opasta openEHR hyödyntämisestä

 

 

 

openEHR on kansainvälinen non-profit yhteisö, joka julkaisee kliinisiä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietomalleja ja niihin liittyviä teknisiä standardeja. Yhteisöllä on neljä ohjelmaa, Spesification, Clinical, Software ja Education. Lisää tietoa yhteisön sivulta

 openEHR Finland aloitti toimintansa kesäkuussa 2022.

openEHR Finland on Hl7 Finlandin alatyöryhmä ja sen keskeisimmät tavoitteet ja periaatteet ovat seuraavat:

 • Semanttinen yhteensopivuus

Toteutetaan ja lokalisoidaan sote-toimijoiden, viranomaisten ja järjestelmätoimittajien käyttöön yhteinen avoin tietomallikirjasto, jonka arkkityypit ovat pohjana sekä ohjelmistojen kehittämisessä että esim. kansallisesti määritellyissä tietosisällöissä.

Edistetään openEHR-tietomallien yhteiskäyttöä HL7 FHIR -resurssien ja OMOP-tietomallien kanssa.

 • Yhteistyön hyödyntäminen

Kansainvälisten arkkityyppien lokalisointia toteutetaan järjestelmätoimittajien esittämässä järjestyksessä ja laajuudessa, ja ne julkaistaan kaikkien saataville. Lokalisoinnilla tarkoitetaan arkkityyppien kääntämistä suomen kielelle, dataelementtien sitomista kansallisiin koodistoihin ja extensioista sopimista sellaisissa tapauksissa, joissa kansainvälisistä arkkityypeistä ei löydy vastaavaa dataelementtiä.

 • Tiedon saatavuus

openEHR Finland edistää openEHR-pohjaisten tietovarastojen syntymistä ja verkottumista.

openEHR-pohjainen tiedon tallentaminen ja yhteinen extensioista sopiminen mahdollistavat sisältöhaut openEHR-tietovarastoista.  Sisältöhakuja voidaan vakioida ja käyttää uudelleen tai muokata helposti eri tarkoituksiin. openEHR Finland pyrkii edistämään sisältöhakujen käyttöä sekä operatiivisessa toiminnassa että tiedon toissijaisessa käytössä.

 • Tietämyksen ja osaamisen lisääminen

openEHR Finland kasvattaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon openEHR-lähestymistapaan liittyvää tietämystä ja -osaamista kouluttamalla ja edistämällä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. openEHR Finland pyrkii osallistumaan myös openEHR Internationalin toimintaan.

Alatyöryhmän koko manifesti on luettavissa täällä

                      Ajankohtaista

Kevät 2024 tapahtumat

11.4. 2024 14;00 . 15;00 Suomen aikaa, Teams the Nordic openEHR Collaboration Meeting April 11th 2024.

The meeting will focus on the ongoing work in the Nordic region.

Thursday April 11th 13:00-15:00 CEST
Purpose of meeting
Connect with the Nordic openEHR community to explore ways of collaborating towards common goals related to the use of openEHR. Increase awareness for the use of openEHR in the Nordics and spread information about relevant projects.
How to join
If you haven’t already received an invitation for the time of the meeting, contact Christine Mikalsen.

Syksyn 2023 työpajat

9.11.2023 klo 13.30 – 15.00 Esittely kliinisille asiantuntijoille

Kutsu kliinisille asiantuntijoille_ kansainvälisten terveydenhuollon tietomallien sovitustyön kommentointi-20231109_133923-Kokouksen tallenne.mp4

Kirjalliset kommentointiohjeet openEHR CKM – suomennosten kommentointi

 

Infotilaisuuden agenda

Mika Kivioja: Lääkäri ja tiedon tallennuksen tietomallit

Pirkko Kortekangas: Huomioita aiheeseen ja keskustelu

Heidi Koikkalainen: Kliinisille asiantuntijoille suunnattujen kommentointipyyntöjen toteutus

 

Valmistautuminen ensimmäiseen kommentointikierrokseen

Hei, Sinä, joka olet kiinnostunut terveydenhuollossa käytetyistä termeistä kliinikkona, tutkijana tai data-analyytikkona. Pyydämme apuasi kommentoimaan kansainvälisten termien suomalaisia käännöksiä. Käännökset koskevat kansainvälistä kliinisen tiedon openEHR terminologiaa.

Tule kuuntelemaan teams-infotilaisuutta 9.11.2023 klo 13.30 – 15.00. Info on tarkoitettu nimenomaan kliinisille asiantuntijoille. Tilaisuudessa kerrotaan käytännössä, mistä on kysymys ja mitä kommentoijilta odotettaisiin. Tilaisuus nauhoitetaan, joten kutsulistalla olevat voivat kuunnella infon myöhemminkin.

Sähköpostiosoitteen antaminen tähän openEHR tarkoitukseen ei tarkoita, että olisi ehdottomasti lupautunut osallistumaan kommentointiin taikka vastaamaan jokaiseen tulevaan kommentointipyyntöön.

Lisätietoja asiasta:

Kansainvälisen openEHR tietomallien yhteensovitus suomalaisen potilas- ja sosiaalihuollon asiakastietojen määrittelyn kanssa palvelee datan yhteentoimivuutta ja sitä kautta parempien tietojärjestelmien kehitystä. Tavoite on, että eri järjestelmissä dokumentoitava asiakastieto pystytään tallentamaan muotoon, joka säilyttää kaiken saatavilla tai pääteltävissä olevat tiedot datan alkuperäisestä merkityksestä ja dokumentointitilanteesta. Datan rikas, avoin ja kliinisesti ymmärrettävä tallennusmalli tukee sekä käytettävimpien sovellusten kehitystä ja tiedon kirjaamisen älykästä automatisaatiota että mahdollistaa kerran tallentuneen datan käytön, valinnan, suodatuksen ja jalostamisen sotedatan eri käyttötarkoituksiin.

Ensimmäiseksi kommentoitavaksi tulee alkutalvesta fysiologisiin mittauksiin liittyviä suomennoksia, toimintakykytietojen suomennoksia ja tupakointitietojen suomennoksia. Suomennosten ehdotus pohjautuu suomalaisiin jo olemassa oleviin määrittelyihin ja sanastoihin, jos on. Näinollen ensivaiheessa kysymys on ehkä vain pienestä viilauksesta ja sen varmistamisesta, että suomalainen termi ja esim. englanninkielinen/ruotsinkielinen vastaava termi oikeasti tarkoittavat kliinikolle ja tutkijalle samaa asiaa.  Luonnollisesti termien yhtenevyys esim. OMOP tietomallin kanssa olisi hyvin tärkeää.

Jatkossa kommentoitavaksi tuotaisiin myös ehdotuksia kansainvälisten tietomallien suomalaisista täydennyksistä ja esim. siitä, mitä tietoja kuvaavia lisäluokituksia suomalaiseen malliin pitäisi lisätä.

28.11.2023 klo 14.00 – 16.00 Teams        Lokalisaatioiden esittely

Tarkoitettu opneEHR Finland jäsenille ja jäseniksi liittyville. Liittymislinkki kokoukseen 

Työpaja on tarkoitettu openEHR jäsenorganisaatioille: tietomalleja jatkossa hyödyntäville järjestelmätoimittajille, THL:lle sekä hyvinvointialueiden data-arkkitehdeille. Mikäli jäsenorganisaation yhteyshenkilöt ovat muuttuneet, pyydän ilmoittamaan allekirjoittaneelle.

Pajaan voi osallistua myös organisaatio, joka ilmoittaa liittyvänsä HL7 openEHR alatyöryhmään vuoden 2024 alusta, minkä takia kutsu toimitetaan jäsenten lisäksi info-listalla oleville toimenpiteitä varten. Liittymisaikeesta ilmoitetaan palauttamalla liitteenä oleva kaavake pirkko.kortekangas@unaoy.fi .

Pajan aihe on ensimmäisten lokalisaatioiden esittely:

 • Finnloinc/fysiologiset mittaukset
 • Tupakointitiedot
 • Toimintakykytiedot
 • Rokotetiedot

 

 Kevät  2023 työpajat ym.

 15,5,2023 klo 10.00 – 13.00 (Suomen aika) Teams

Työpajan esitykset  freshEHR – Introduction to openEHR May 2023   OpenEHRFinland Care Plan 15052023 openEHR Care planning

 

Co-chair yhteenveto tilaisuudesta Suomalainen care plan roadmap – mikä on tärkeää

 

Terveys- ja hoitosuunnitelma / openEHR Care Plan

Kohderyhmä

 • Terveys- ja hoitosuunnitelman kehittämisestä kiinnostuneet terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • Viranomaiskehittäjät
 • Järjestelmätoimittajat
 • openEHR mallinnuksesta kiinnostuneet

Tilaisuudessa esitellään ja pohditaan terveys- ja hoitosuunnitelman koostamisessa tarvittavia kliinisiä tietoja ja niiden ylläpitoa sekä suunnitelman ylläpidon toteutustapaa Suomessa.

Osa tilaisuuden esityksistä ja keskusteluista on englanniksi, mutta varsinainen työkieli on suomi.

Agenda

10.00 Tilaisuuden avaus

10.05 Introduction to openEHR Ian MC Nicoll and Heidi Koikkalainen

10.25 Voiko suunnitelma auttaa potilastyön arjessa Pirkko Kortekangas

10.30 Modelling Care Plan Ian MC Nicoll and Heidi Koikkalainen

11.10 Tauko

11.25 Paneeli suomalaisesta roadmapista

 • Voisimmeko edetä näin? Ehdotus roadmapista Pirkko Kortekangas
 • Panelistien näkemyksiä – mikä on tärkeää ja mikä ei
 • Keskustelu

12.50 Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

 

 

 

13.3.2023 klo 13.00 – 15.00 suomen aikaa Self reported data and openEHR

Pohjoismaisesta työpajasta poimittu erillinen työpaja aiheesta miten mallinnetaan asiakkaan itse raportoima tieto. Ruotsin 11/2022 mallissa käytetään cluster-arkkityyppiä Self-reported. Asiasta on ehkä muitakin näkemyksiä, joita tässä työpajassa mietitään. Tulostavoite on saada kansainvälisesti yhteinen mallinnustapa, joka huomioi myös Suomen lokalisaatiotarpeet esim. suhteessa Omatietovarantoon ja Kanta-asiakirjoihin, sekä sen, että itse raportoitu tieto voi myös olla mittalaitteesta (joka voi olla lääkintälaitekin) suoraan n toimittamaa dataa.

Osallistujilta toivotaan perehtyneisyyttä openEHR mallinnusperiaatteisiin ja rakenteisiin.

Agenda:

 • How do we tag and identify self reported data in openEHR?
 • Presentation of use cases
 • Presentation of prospective and implemented solutions
 • Discussion

6.2.2023 klo 12.00 – 15.00 (Suomen aikaa) Nordic openEHR Collaboration Meeting February 2023

Avoin kaikille. Suomen järjestämän tapaamisen aiheina ovat mm.

 • Nordic openEHR collaboration meeting ‘hosted’ by FinlandDate: Monday 6.2. at 11-14 CET11-11.15Welcome and introductions (15 min)11.15-11.45Pirkko Kortekangas, openEHR Finland: Finnish work around recording self-measurements of patients using openEHR – presentation and discussion(30 min)11.45-12.20Henri Huttunen, Una Oy: Benefits and challenges using openEHR-based clinical decision support(20 min + discussion 15 min)12.20-12.50Vesa Järvitalo, Medanets: how open is the open ecosystem – a perspective of a ecosystem module vendor
  (15 min + discussion 15 min)12.50-13.50Short updates on any current topics in Sweden, Norway, Finland and openEHR International(35 min)13.50-14.00Agreement on the next meeting (10 min)

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

24.1.2023  klo 13.00 – 16.00  ASIAKKAAN SUUNNITELMA JA openEHRCare plan

Avoin kaikille , Teams / Helsinki

 

 Syksyn 2022 työapajat

29.11.2022  klo 9.30 – 11.50 KANSAINVÄLISIÄ LAATU- JA SEURANTAESIMERKKEJÄ JA TIETOMALLIEN LOKALISAATIOPAJA

Avoin kaikille, Teams

9,30 (viimeksi pois jäänyt esitys): Hoidon laadun seurantaa: Esimerkkejä ulkomailta / Hanna Pohjonen, Rosalieco Oy

Keskustelu

Vain työryhmän jäsenille, Teams

10.30 Koulutus ja työskentelyalusta

Ensimmäisten työstössä olleen mallien käsittely tavoitteena saada valmiiksi äänestykseen

Yleistä ensi vuoden suunnitelmista.

 

 

1.11. 2022 klo 12.00 – 16.00  openEHR ja hoidon laadun seuranta  

Avoin tilaisuus

Helsinki Kuntatalo ja Teams

Jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu viimeistään 26.10. joko vastaamalla kalenterikutsuun tai sähköpostiin pirkko.kortekangas@unaoy.fi

AGENDA

Avaus

12.00 – 12.15 openEHR Finlandin ajankohtaiset

Johdanto aiheeseen

12.15 – 12.45 Hoidon laadun seurantaa: Esimerkkejä ulkomailta / Hanna Pohjonen, Rosalieco Oy

Laatutiedon kokoaminen Suomessa 

12.45 Poimintoja historiasta terveydenhoidon näkökulmasta / Pirkko Kortekangas, UNA Oy

— 20 min tauko –-

13.20 Esimerkki laaturekisterin vaatimasta tiedosta openEHR:nä / Marko Pyy ja Mika Kiviaho, TietoEvry Oy

13.30 Interaktiivinen vuoropuhelu: Ammattihenkilön työ ja tiedon laatuongelmat

Teesejä ja vastateesejä / keskustelun provokaattoreina Pirkko ja Mika

  • Rakenteisen kirjaamisen lisäämisellä tiedon laatu huononee ja moninkertainen kirjaamistyö lisääntyy
  • Laatuongelma on tietojärjestelmien eikä ammattihenkilöiden aiheuttama
  • Laatuongelma on tiedolla johtamisen kupla
  • Ammattihenkilö seuraisi oman työnsä laatua, mutta…

 Uutta työtä laadukkaan tiedon hyödyntämiseksi Suomessa

14.00 Termetan uusi lääkitystiedon sisältö / Heikki Virkkunen THL

14.20 Suomen laaturekisterien sisältömäärittelyistä / Lasse Mäkelä CGI Oy

14.50 Keskustelu

 Miten tästä eteenpäin?

15.10 Katse tiedon tallentamiseen ja hyödyntämiseen käytännön työssä / Pirkko

15.25 Keskustelu

15.40 – 16.00 OpenEHR mallinnusympäristön tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat