Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

openEHR alatyöryhmä

openEHR Finland cochairs

Hanna Pohjonen, Rosalieco oy

Pirkko Kortekangas, UNA oy

Mika Kiviaho, TietoEvry oy

Marko.O.Pyy, TietoEvry oy

Tiina Viitala, PSHP ky

Liity openEHR työryhmän jäseneksi

Liity openEHR sähköpostilistalla lähettämällä viesti pirkko.kortekangas@unaoy.fi

 

 

 

 

openEHR on kansainvälinen non-profit yhteisö, joka julkaisee kliinisiä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietomalleja ja niihin liittyviä teknisiä standardeja. Yhteisöllä on neljä ohjelmaa, Spesification, Clinical, Software ja Education. Lisää tietoa yhteisön sivulta

 openEHR Finland aloitti toimintansa kesäkuussa 2022.

openEHR Finland on Hl7 Finlandin alatyöryhmä ja sen keskeisimmät tavoitteet ja periaatteet ovat seuraavat:

 • Semanttinen yhteensopivuus

Toteutetaan ja lokalisoidaan sote-toimijoiden, viranomaisten ja järjestelmätoimittajien käyttöön yhteinen avoin tietomallikirjasto, jonka arkkityypit ovat pohjana sekä ohjelmistojen kehittämisessä että esim. kansallisesti määritellyissä tietosisällöissä.

Edistetään openEHR-tietomallien yhteiskäyttöä HL7 FHIR -resurssien ja OMOP-tietomallien kanssa.

 • Yhteistyön hyödyntäminen

Kansainvälisten arkkityyppien lokalisointia toteutetaan järjestelmätoimittajien esittämässä järjestyksessä ja laajuudessa, ja ne julkaistaan kaikkien saataville. Lokalisoinnilla tarkoitetaan arkkityyppien kääntämistä suomen kielelle, dataelementtien sitomista kansallisiin koodistoihin ja extensioista sopimista sellaisissa tapauksissa, joissa kansainvälisistä arkkityypeistä ei löydy vastaavaa dataelementtiä.

 • Tiedon saatavuus

openEHR Finland edistää openEHR-pohjaisten tietovarastojen syntymistä ja verkottumista.

openEHR-pohjainen tiedon tallentaminen ja yhteinen extensioista sopiminen mahdollistavat sisältöhaut openEHR-tietovarastoista.  Sisältöhakuja voidaan vakioida ja käyttää uudelleen tai muokata helposti eri tarkoituksiin. openEHR Finland pyrkii edistämään sisältöhakujen käyttöä sekä operatiivisessa toiminnassa että tiedon toissijaisessa käytössä.

 • Tietämyksen ja osaamisen lisääminen

openEHR Finland kasvattaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon openEHR-lähestymistapaan liittyvää tietämystä ja -osaamista kouluttamalla ja edistämällä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. openEHR Finland pyrkii osallistumaan myös openEHR Internationalin toimintaan.

Alatyöryhmän koko manifesti on luettavissa täällä

                      Ajankohtaista

 Kevät  2023 työpajat ym.

uusin ylinpänä

15,5,2023 klo 10.00 – 13.00 (Suomen aika) Teams

Terveys- ja hoitosuunnitelma / openEHR Care Plan

Kohderyhmä

 • Terveys- ja hoitosuunnitelman kehittämisestä kiinnostuneet terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • Viranomaiskehittäjät
 • Järjestelmätoimittajat
 • openEHR mallinnuksesta kiinnostuneet

Agenda

Esitellään ja pohditaan terveys- ja hoitosuunnitelman koostamisessa tarvittavia kliinisiä tietoja ja niiden ylläpitoa sekä suunnitelman ylläpidon toteutustapaa

Osa tilaisuuden esityksistä ja keskusteluista on englanniksi, mutta varsinainen työkieli on suomi.

 

13.3.2023 klo 13.00 – 15.00 suomen aikaa Self reported data and openEHR

Pohjoismaisesta työpajasta poimittu erillinen työpaja aiheesta miten mallinnetaan asiakkaan itse raportoima tieto. Ruotsin 11/2022 mallissa käytetään cluster-arkkityyppiä Self-reported. Asiasta on ehkä muitakin näkemyksiä, joita tässä työpajassa mietitään. Tulostavoite on saada kansainvälisesti yhteinen mallinnustapa, joka huomioi myös Suomen lokalisaatiotarpeet esim. suhteessa Omatietovarantoon ja Kanta-asiakirjoihin, sekä sen, että itse raportoitu tieto voi myös olla mittalaitteesta (joka voi olla lääkintälaitekin) suoraan n toimittamaa dataa.

Osallistujilta toivotaan perehtyneisyyttä openEHR mallinnusperiaatteisiin ja rakenteisiin.

Liity pajaan tästä

Agenda:

 • How do we tag and identify self reported data in openEHR?
 • Presentation of use cases
 • Presentation of prospective and implemented solutions
 • Discussion

6.2.2023 klo 12.00 – 15.00 (Suomen aikaa) Nordic openEHR Collaboration Meeting February 2023

Avoin kaikille. Suomen järjestämän tapaamisen aiheina ovat mm.

 • Nordic openEHR collaboration meeting ‘hosted’ by FinlandDate: Monday 6.2. at 11-14 CET11-11.15Welcome and introductions (15 min)11.15-11.45Pirkko Kortekangas, openEHR Finland: Finnish work around recording self-measurements of patients using openEHR – presentation and discussion

  (30 min)

  11.45-12.20

  Henri Huttunen, Una Oy: Benefits and challenges using openEHR-based clinical decision support

  (20 min + discussion 15 min)

  12.20-12.50

  Vesa Järvitalo, Medanets: how open is the open ecosystem – a perspective of a ecosystem module vendor
  (15 min + discussion 15 min)

  12.50-13.50

  Short updates on any current topics in Sweden, Norway, Finland and openEHR International

  (35 min)

  13.50-14.00

  Agreement on the next meeting (10 min)

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

24.1.2023  klo 13.00 – 16.00  ASIAKKAAN SUUNNITELMA JA openEHRCare plan

Avoin kaikille , Teams / Helsinki

 

 Syksyn 2022 työapajat

29.11.2022  klo 9.30 – 11.50 KANSAINVÄLISIÄ LAATU- JA SEURANTAESIMERKKEJÄ JA TIETOMALLIEN LOKALISAATIOPAJA

Avoin kaikille, Teams

9,30 (viimeksi pois jäänyt esitys): Hoidon laadun seurantaa: Esimerkkejä ulkomailta / Hanna Pohjonen, Rosalieco Oy

Keskustelu

Vain työryhmän jäsenille, Teams

10.30 Koulutus ja työskentelyalusta

Ensimmäisten työstössä olleen mallien käsittely tavoitteena saada valmiiksi äänestykseen

Yleistä ensi vuoden suunnitelmista.

 

 

1.11. 2022 klo 12.00 – 16.00  openEHR ja hoidon laadun seuranta  

Avoin tilaisuus

Helsinki Kuntatalo ja Teams

Jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu viimeistään 26.10. joko vastaamalla kalenterikutsuun tai sähköpostiin pirkko.kortekangas@unaoy.fi

AGENDA

Avaus

12.00 – 12.15 openEHR Finlandin ajankohtaiset

Johdanto aiheeseen

12.15 – 12.45 Hoidon laadun seurantaa: Esimerkkejä ulkomailta / Hanna Pohjonen, Rosalieco Oy

Laatutiedon kokoaminen Suomessa 

12.45 Poimintoja historiasta terveydenhoidon näkökulmasta / Pirkko Kortekangas, UNA Oy

— 20 min tauko –-

13.20 Esimerkki laaturekisterin vaatimasta tiedosta openEHR:nä / Marko Pyy ja Mika Kiviaho, TietoEvry Oy

13.30 Interaktiivinen vuoropuhelu: Ammattihenkilön työ ja tiedon laatuongelmat

Teesejä ja vastateesejä / keskustelun provokaattoreina Pirkko ja Mika

  • Rakenteisen kirjaamisen lisäämisellä tiedon laatu huononee ja moninkertainen kirjaamistyö lisääntyy
  • Laatuongelma on tietojärjestelmien eikä ammattihenkilöiden aiheuttama
  • Laatuongelma on tiedolla johtamisen kupla
  • Ammattihenkilö seuraisi oman työnsä laatua, mutta…

 Uutta työtä laadukkaan tiedon hyödyntämiseksi Suomessa

14.00 Termetan uusi lääkitystiedon sisältö / Heikki Virkkunen THL

14.20 Suomen laaturekisterien sisältömäärittelyistä / Lasse Mäkelä CGI Oy

14.50 Keskustelu

 Miten tästä eteenpäin?

15.10 Katse tiedon tallentamiseen ja hyödyntämiseen käytännön työssä / Pirkko

15.25 Keskustelu

15.40 – 16.00 OpenEHR mallinnusympäristön tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat