Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Rajapintakartta – ylläpito

takaisin Rajapintakartan pääsivulle

HL7 Finland ry:n rajapintakartan ylläpito-ohje

Rajapintakartan ylläpitoon osallistuvat HL7 Finland tekninen komitea ylläpitotoimet hyväksyvänä tahona sekä uuden rajapintamäärityksen tai sen päivityksen toteuttaja ja HL7 Finlandin www-sivuston sisällöllinen ylläpitäjä rajapintakartan ylläpidon toteuttavina tahoina.

HL7 Finland tekninen komitea

HL7 Finland tekninen komitea hyväksyy rajapintakarttaan tuotavat uudet rajapinnat. Teknisen komitean puheenjohtajan harkinnan mukaan myös olemassa olevien rajapintamääritysten päivitykset voidaan tuoda teknisen komitean käsiteltäviksi. Päivitystarpeen tuo esille uuden rajapintamäärityksen tai sen päivityksen toteuttajataho, joka lähettää julkaisu-/päivitystarpeet teknisen komitean puheenjohtajalle.

Uuden rajapintamäärityksen tai sen päivityksen toteuttajataho

Uuden rajapintamäärityksen tai sen päivityksen toteuttajataho ottaa yhteyttä HL7 Finland tekniseen komitean puheenjohtajaan rajapintakartan päivitystarpeesta. Suositeltavaa on, että osana kaikkien uusien rajapintamääritysten tuottamisen suunnitelmaa on myös rajapintakartan täydennys uuden määrittelyn osalta.

Rajapintakartan päivitystä varten uuden rajapintamäärityksen tai sen päivityksen toteuttajan on täytettävä rajapintamäärityksen tietotaulukko (ks. alla esimerkki ja tässä word-pohja tietojen lähettämiseksi: Rajapintakartan tietotaulukkopohja). Jos kyseessä on uusi rajapinta, on taulukko täytettävä kokonaan. Jos kyseessä on päivitys, on taulukkoon täydennettävä uuden rajapintamäärityksen tiedot ja siirrettävä edellinen versio tauluko versiohistoriaan.

Varsinaista rajapintakartan päivittämistä varten tietotaulukko on välitettävä HL7 Finlandin www-sivuston ylläpidosta vastaavalle taholle.

HL7 Finlandin www-sivuston ylläpidosta vastaava taho

HL7 Finlandin www-sivuston ylläpidosta vastaava taho tekee tarvittavat päivitykset rajapintakartan www-toteutukseen HL7 Finland teknisen komitean päätöksellä ja pohjautuen uuden rajapintamäärityksen tai sen päivityksen toteuttajatahon välittämään tietotaulukkoon ja ohjeistukseen. Tavoitteena on, että rajapintakartan päivitys on saumaton osa uusien materiaalien lisäämistä saataville.

Muuta huomioitavaa

Jatkossa rajapintamääritystöiden tilauksiin on hyvä liittää mukaan vaatimus rajapintakartan tietotaulukon täyttämisestä, jos rajapinta on tulossa mukaan HL7 yhdistyksen rajapintakarttaan. Myös muiden avointen rajapintojen kuin HL7-standardeihin pohjautuvien rajapintojen sisällyttäminen karttaan on mahdollista, ja rajapintakartta voidaan nähdä myös “hakemistopohjaisena standardisalkkuna” kokonais- tai kohdealuearkkitehtuureissa.

Lisäksi kerran vuodessa on hyvä järjestää kysely/muistutus esimerkiksi yhdistyksen jäsenistölle, ovatko he tehneet rajapintakarttaan kuuluvia määrityksiä (uusia rajapintoja tai päivittäneet vanhoja määrityksiä) ja pyytää ilmoittamaan tällaisista HL7 tekniselle komitealle. Halutessasi antaa palautetta  HL7-Rajapintakartasta voit lähettää sähköpostia HL7 Finland helpdeskiin.

Esimerkkitaulukko

Alla olevassa taulukossa on esimerkki tilanteesta, jossa rajapintamäärityksestä on julkaistu uusi versio. Päivityksen toteuttajataho merkkaa muutettavat tiedot taulukkoon esim. eri fonttivärillä.

Nimi Kanta – Potilaskertomuksen PDF-arkistointi (CDA R2)
Versio 1.13
OID 1.2.246.777.11.2017.1
Julkaisuvuosi 2017 (19.1.2017)
Linkki määritykseen http://www.kanta.fi/documents/3430315/0/PDF-arkistointi+V1.13
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, kertomus, määritys, potilaskertomus, yleismääritykset
Käyttötarkoitus Määrittelyssä kuvataan kuinka PDF-dokumenttiin liitetään metatiedot ja allekirjoitus sekä kuinka PDF-asiakirja upotetaan osaksi CDA R2-dokumenttia.
Yhteenveto Määrityspaketti sisältää:
• Määritysdokumentti
• XML-esimerkki
• Taustamateriaalia
Suhde muihin määrityksiin • KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet (CDA R2)
• KanTa eArkiston CDA R2 Header
Lisätietoja
Versiohistoria Alta löytyvät tämä dokumentin aiemmat versiot:
Kanta-Potilaskertomuksen PDF-arkistointi (CDA R2), v1.12 (2015)
Kanta – Potilaskertomuksen PDF-arkistointi (CDA R2) v1.11 (2014)
Kanta – Potilaskertomuksen PDF-arkistointi (CDA R2) v1.10 (2013)
Kanta – Potilaskertomuksen PDF-arkistointi (CDA R2) v1.0 (2010)