Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kansallisten FHIR-soveltamisoppaiden lausuntokierros

Kansallisten FHIR-soveltamisoppaiden lausuntokierros

HL7 Finlandin julkaisemat kansalliset FHIR-soveltamisoppaat on julkaistu lausuntokierrokselle.

Soveltamisoppaita on kaksi:

Lausuntokierrokselle jäädytetyt versiot ovat molemmat versionumeroltaan 1.0.0-rc2.

Soveltamisoppaita tullaan päivittämään lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen ja palautetta voi halutessaan antaa myös myöhemmistä versioista.

Soveltamisoppaat on julkaistu englanniksi, mutta palautetta otetaan vastaan myös suomen kielellä.

Kyseessä on molempien soveltamisoppaiden osalta ensimmäinen nk. Standard for Trial Use (STU) -versio. FHIR-standardin kehitysmallin mukaisesti versioita julkaistaan varhain ja määrittelyt etenevät täyteen kypsyyteen sitä mukaa kuin kokemusta ja näkemystä kertyy (ks. FHIR Maturity Model).

Palautetta voi antaa joko sähköpostilla osoitteeseen timo.kaskinen@nhg.fi tai suoraan soveltamisoppaiden versionhallintajärjestelmässä (https://github.com/fhir-fi/finnish-base-profiles/issues ja https://github.com/fhir-fi/finnish-smart/issues). GitHub-versionhallintajärjestelmän käyttö vaatii rekisteröitymisen, rekisteröityminen on ilmaista.

Palautetta voi antaa kuka tahansa. Esimerkiksi HL7 Finlandin jäsenyys ei ole edellytys palautteen antamiselle.

Palautetta voi antaa 10.3.2023 klo 24:00 (EET) saakka.

Lausuntokierroksen jälkeen soveltamisoppaat päivitetään palautteen perusteella ja molemmat soveltamisoppaat on tarkoitus viedä HL7 Finlandin jäsenistön äänestykseen kevään 2023 aikana.

Kaikki palaute on arvokasta ja otetaan huomioon soveltamisoppaita kehitettäessä. Erityisen tärkeää tässä vaiheessa on kaikki palaute, joka voi vaikuttaa tulevaan äänestykseen.

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.