Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 FHIR profilointityö käynnistyy!! Tule mukaan vaikuttamaan kansalliseen tekemiseen.

Kansallinen FHIR-perusprofilointi käynnistyy

Yhdistys pyysi uutiskirjeessään osallistujia kansalliseen FHIR-profilointityöhön. Osallistujia ilmoittautui jonkin verran, mutta lisää henkilöitä, yrityksiä ja SOTE-palvelujenantajia tarvitaan. Tavoitteena on luoda sote-toiminnan kannalta keskeisimpien FHIR-resurssien profilointi ja edistää täten FHIR-standardin käyttöä suomessa. Valtakunnassa on käynnissä monessa paikassa FHIR-toteutuksia. Näitä on syntymässä mm. potilastietojärjestelmien ytimeen, tietoaltaisiin, sähköiseen asiointiin ja laajemminkin asiakas- ja potilasrajapintaan. On tärkeää sopia yhteisesti eri osa-alueiden soveltamisesta, jotta saavutetaan todellinen yhteentoimivuus ja varmistetaan tulevaisuuden APTJ-ekosysteemien rakentuminen hyvinvointialueiden tarpeita varten.

 

Yhdistys pyytää jäseniä osallistumaan kahdella tavalla:

a) Ohjausryhmä:projektille perustetaan erillinen ohjausryhmä, joka ohjaa ja priorisoi tekemistä. Ohjausryhmään haetaan sote-organisaatioiden tai toimittajien näkemystä. Ohjausryhmän työskentelystä ei makseta erillistä korvausta.

 

b) Profilointityö:Profilointityöhön on tarkoitus saada joukko tietojärjestelmätoimittajia, konsulttiyrityksiä ja sote-toimijoita. Profilointityöstä maksetaan korvaus, joka kytketään profilointityön edistymiseen. Voitte tarjoutua profilointityöhön laatimalla lyhyen ehdotuksen toteutuksesta (max 3 A4-sivua). Ehdotuksessa pitää olla vähintään seuraavat seikat: mitkä resurssit pitäisi vähintään olla kansallisessa perusprofiilissa, ketä asiantuntijoita tarjoatte työhön, asiantuntijoiden lyhyt osaamistausta, omat ajatuksenne työhön ilmoittautuneiden työnjaosta ja koordinaatiosta, alustava aikataulu ja omat näkemyksenne FHIR-käyttöönottojen tukemisesta 2022 aikana. Projektista maksettava korvaus kytketään valmistuviin tuotoksiin ja myös tästä voitte tehdä ehdotuksia. Yhdistys neuvottelee konsortioon mukaan tulevien toimijoiden kanssa yhteisen toimintamallin etenemiseen.Profilointityöhön voi ilmoittautua myös ilman yhdistyksen maksamaa korvausta (esimerkiksi jos haluaa vain varmistaa oman toteutuksensa kansallisen yhteentoimivuuden, mutta ei halua osallistua varsinaisen kansallisen perusprofiloinnin työstämiseen).

Ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 10.10. kello 10.10 mennessä. Ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteisiin: hl7@gallant.fi ja jari.porrasmaa@ksshp.fi

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous järjestetään 10.10. kello 17.

Profilointityön kickoff kokous järjestetään 17.10. tai 18.10. kello 17. Profilointityöhön osallistuvia pyydetään ilmoittamaan kumpi päivistä on parempi.

 

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.