Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

FHIR Demo 2023 -webinaari

FHIR Demo 2023 -webinaari

Maanantaina 19.6. klo 13.00 – 15.00

FHIR Demo 2023 -webinaari esittelee tämän vuoden FHIR-demon kohokohdat!

1. FHIR-standardia käytetään Suomessa aktiivisesti lukuisissa eri käyttötapauksissa. Kevyimmillään kyse on SMART App Launch -mekanismista, jonka avulla lukuisat eri sovellukset voivat laajentaa asiakas- tai potilastietojärjestelmän tai kansalaisportaalin toiminnallisuuksia. Standardi korvaa vanhan minimikontekstinhallinnan (tai työpöytäintegraation) määrittelyn, pohjautuu moderneihin teknologioihin ja on ennen kaikkea tietoturvaltaan parasta mahdollista.
2. Kansalliset FHIR-soveltamisoppaat FHIR-perusprofiilien ja SMART App Launch -mekanismin osalta on saatu valmiiksi ja ovat toimijoiden käytettävissä esimerkiksi kilpailutuksissa ja muussa määrittelytyössä.
3. Useampi demo esittelee FHIR-standardin käyttöä ajanvarauksessa ja ajanvaraukseen liittyvien lisätietojen käsittelyssä. Tähän liittyen on käynnistymässä seuraava HL7 Finlandin FHIR-määrittelyhanke.

Näe myös, kuinka FHIR-standardi mahdollistaa kansalaisten itsensä tuottaman terveys- ja hyvinvointitiedon keräämisen ja siirtämisen terveydenhuollon saataville. Ja kuinka potilastietojärjestelmän sisäiset komponentit keskustelevat keskenään FHIR-standaardin avulla. Ja kuinka suurten pilvipalvelutoimittajien dataputket ja analyysityökalut kytkeytyvät FHIR-arkkitehtuuriin, mahdollistaen vaikka mitä tiedolla johtamista!

Tule mukaan seuraamaan esityksiä! Voit myös esittää kysymyksiä soveltamisoppaiden laatijoille ja FHIR-demojen toteuttajille.

Webinaarin tallenne

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.