Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne

Nimi Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne
Versio* v2014: 1.22
v2016: 2.21
OID v2014: 1.2.246.777.11.2013.16
v2016: 1.2.246.777.11.2016.8
Julkaisuvuosi v2014: 2013 (12.9.2013)
v2016: 2016 (20.5.2016)
Linkki määritykseen v2014: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/KanTa_kuvantamisen_CDAR2_asiakirjarakenteet_v122.zip/
v2016:
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta+kuvantamisen+CDA+R2-merkinn%C3%A4t+v+2.21.zip
Status v2014: HL7 Finland hyväksymä, Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä
v2016: HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, kuvantaminen, määritys
Käyttötarkoitus Tämä määrittely ottaa kantaa kuvantamisen merkintöjen ja tutkimusasiakirjan sisältöön. Erillisjärjestelmien liittämisen ja ostopalvelujen määrittelyt kiinnittävät tietojen toimitustavan KanTa-palveluihin esimerkiksi konsultaationa lausuttujen kuvien osalta.Aikaisemman määrittelydokumentin viitteitä käsittelevää osuutta ei tässä määrittelyssä huomioida, koska käyttötarkoitus on eArkiston osalta eri. Mikäli viiteosuuteen tulee jatkokehittämis- ja päivittämistarpeita, ne on hyvä eriyttää omaan määrittelydokumenttiinsa.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
• XML-esimerkki
Suhde muihin määrityksiin Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
Kanta – eArkiston CDA Header
OpenCDA2007- Kuvantamisen viite ja lausunto
Lisätietoja *HUOM: kyseinen dokumentaatio jakautunut kahteen eri tavoiteaikaulun mukaiseen versioon (12/2013). Taulukossa versiokohtaisien tietojen edessä käytetään tunnisteita v2014 ja v2016 erottaman eri versioon liittyvät tiedot toisistaan. Selitykset:
• v2014: tarkoittaa vaiheistusasetuksen vuodelle 2014 suunniteltua tietosisältöä
• v2016: tarkoittaa vaiheistusasetuksen vuodelle 2016 suunniteltua tietosisältöä
Em. vaiheistusasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012) ja siihen tehdyt tarkennukset.
Versiohistoria v2016: Kanta - Kuvantamisen CDA R2 -merkinnät, v2.20 (2016)
v2016: Kanta - Kuvantamisen CDA R2 -merkinnät, v2.10 (2015)
KanTa - Kuvantamisen CDA R2 -asiakirjarakenteet, v1.21 (2013)
KanTa - Kuvantamisen CDA R2 -asiakirjarakenteet, v1.10 (2012)
KanTa - Kuvantamisen CDA R2 -asiakirjarakenteet, v1.01 (2011)