Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Open CDA 2007- Kuvantamisen viite ja lausunto

Nimi OpenCDA2007- Kuvantamisen viite ja lausunto
Versio 1.2
OID 1.2.246.777.11.2007.16
Julkaisuvuosi 2007
Linkki määritykseen Open CDA 2007- Kuvantamisen viite ja lausunto v1.2
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat arkistoitu, määritys
Käyttötarkoitus Kuvantamisen viitteen ja lausunnon CDA R2 rakenteen määrittelyt.

On huomattava, että tämä dokumentti ei kuitenkaan lopullisesti määrittele kansalliseen arkistoon arkistoitavaksi tarkoitettua kuvantamisen tutkimusasiakirjaa vaan keskittyy viitetietojärjestelmäsoveltamisen tarpeisiin

Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
• Skeema, XML-esimerkit
Suhde muihin määrityksiin KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header
Lisätietoja
Versiohistoria