Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kuvantamisen Kvarkki-arkkitehtuurin määrittelyt

Kuvantamisen Kvarkki-arkkitehtuuriin liittyvät määrittelyt on julkaistu Kanta.fi:ssä kommentoitavaksi. Arkkitehtuurimäärittelyihin kuuluu tausta-aineistona jo aiemmin julkaistu Arkkitehtuurimäärittely (http://www.kanta.fi/documents/12105/3450131/KVARKKI-arkkitehtuuri+v1.1_final/33666243-bb7b-469c-bea2-399284b56022) sekä nyt kommenttikierrokselle julkaistavat:

–          Kvarkki-määrittely versio 0.9 (http://www.kanta.fi/documents/12105/3450131/Kvarkki+m%C3%A4%C3%A4rittely/98ea8e77-b76c-4dd9-9f97-137668b92605)

–          Kvarkki-määrittelyn liite Kvarkki metatiedot (http://www.kanta.fi/documents/12105/3450131/Kvarkki_metatiedot/086a37ab-8819-4c2b-856a-36a87be0200f)

–          Kvarkki Affinity Domain –opas (http://www.kanta.fi/documents/12105/3450131/AffinityDomainOpas/325e2a0f-3bf3-4aea-b687-176837f10497)

Kaikki dokumentit löytyvät Kanta.fi –palvelusta (Ammattilaisille – Tietotekniikan ja yhteyksien toteuttajille – Kanta-arkkitehtuuri).

Kommentointipyyntöä on lupa jakaa eteenpäin organisaatioissanne, kuten myös organisaatioidenne ulkopuolelle. Pyrkimyksenä on ollut välittää pyyntö mm. IHE Finland -jakelulistan kautta mahdollisimman edustavalle joukolle sekä erikseen nimetyille asiantuntijoille. Kommentit (mielellään mahdollisine korjausehdotuksineen) tulee toimittaa Kelaan Marko Jaloselle (marko.jalonen@kela.fi) 3.12.2014 mennessä, jotta ne ehtivät korjauskierrokselle.

Määrittelyiden valmis versio pyritään julkaisemaan viimeistään 22.1.2015 mennessä, jolloin tuloksia esitellään myös Viila-työpajassa. Kommentoinnin yhteydessä pyydämme teitä ottamaan kantaa myös siihen, että tulisiko julkaistuihin määrittelyihin liittyen järjestää julkinen esittelytilaisuus.

Kvarkki-toteutuksen etenemisen lopullinen aikataulu ja vaiheistus ratkaistaan erikseen pohjautuen ns. vaiheistusasetukseen. Kvarkki-arkkitehtuuriin liittyen on käynnissä myös THL-vetoinen arvonmääritystä ja toiminnallisia määrityksiä tarkentava projekti.