Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

FHIR-standardin hyödyntäminen IHE-profiileissa

Webinar series on IHE profiles related to FHIR

HL7 Finland organizes a webinar series to cover IHE profiles related to the HL7 FHIR standard.

 1. : Document sharing and relationship to XDS/XCA. Profiles Mobile access to Health Documents (MHD) and Mobile Health Document Sharing (MHDS).
 2. : Patient Identity management and relationship to XCPD, PDQ, and PIX. Profiles Patient Demographics Query for Mobile (PDQm), Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm), and Patient Master Identity Registry (PMIR).
 3. : Configuration management. Profiles Mobile Care Services Discovery (mCSD) and Non-patient File Sharing (NPFS).
 4. : FHIR documents and accessing any document via FHIR. Profiles Sharing of IPS (sIPS) and Mobile Cross-Enterprise Document Data Element Extraction (mXDE).
 5. : Privacy control, and privacy and security audits. Profiles Privacy Consent on FHIR (PCF) and IHE Basic Audit Log Patterns (BALP).
 6. : Scheduling. Profile IHE/IT-Infrastructure – Scheduling for Mobile.

The profiles are presented by John Moehrke, a co-chair of the HL7 Security workgroup, a member of the FHIR Management Group and the FHIR core team, and co-chair of IHE IT Infrastructure Technical and Planning Committee.

Two first webinars are confirmed, the rest are organized if there is interest from within the community.

All webinars are open to all, and FREE to attend!

 

Copy the events into your own calendar in Google calendar oriCal format!

 

Suomeksi (Description in Finnish)

IHE Finland kartoittaa FHIR profiilien hyödyntämistä IHE profiilien yhteydessä. IHE Finland järjestää webinaareja joissa esitellään FHIR-pohjaiset IHE profiilit ja keskustellaan niiden soveltamisesta suomessa.

Tällä sivulla löytyy ajankohtaiset tiedot projektiin liittyen.

 

Alustava lista webinaareista ja niissä esiteltävistä profiileista on:

 1. : Dokumenttien jakaminen ja suhde XDS/XCA-toteutuksiin. Profiilit Mobile access to Health Documents (MHD) sekä Mobile Health Document Sharing (MHDS).
 2. : Identiteetinhallinta ja suhde XCPD-, PDQ- ja PIX-toteutuksiin. Profiilit Patient Demographics Query for Mobile (PDQm), Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm) ja Patient Master Identity Registry (PMIR).
 3. : Konfiguraationhallinta. Profiilit Mobile Care Services Discovery (mCSD) ja Non-patient File Sharing (NPFS).
 4. : FHIR-dokumentit ja FHIR-rajapinnat muihin dokumentteihin. Profiilit Sharing of IPS (sIPS) ja Mobile Cross-Enterprise Document Data Element Extraction (mXDE).
 5. : Tietoturva ja yksityisyydensuoja. Profiilit IHE Basic Audit Log Patterns (BALP) ja Privacy Consent on FHIR (PCF).
 6. : Ajanvaraus. Profiili IHE/IT-Infrastructure – Scheduling for Mobile.

Webinaarit järjestetään englanniksi.

Voit lisätä webinaarit omaan kalenteriisi. Ks. jaettu Google-kalenteri ja kalenteri iCal -formaatissa.

 

Webinaareista kaksi ensimmäistä on varmistunut. Muut järjestetään, mikäli yhteisöltä löytyy riittävästi kiinnostusta ja mikäli toteutustapaa pidetään onnistuneena.