Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 äänestyksen kommentointipyyntö: Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirjan CDA R2, DL 12.5.2024 klo 24

HL7 äänestyksen kommentointipyyntö: Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirjan CDA R2 DL 12.5.2024 klo 24

HL7-yhdistys pyytää kommentteja seuraavasta määrityksestä: Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirjan CDA R2.

Kela on valmistellut Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirjan CDA R2 määrittelyn. CDA R2 määrittely pohjautuu Termetassa julkaistuun asiakirjarakenteeseen. Hoidon tarpeen arvioinnin merkinnän yhtenäinen Kanta-tietorakenne ja Kanta-arkistointi on ensimmäinen vaihe hoitoon pääsyn seurannan kokonaisuudesta.

Lausuntovaihe alkaa 22.4.2024 ja päättyy 12.5.2024 klo 24. Lausuntovaihe on avoin kaikille.

HUOM. esityksessä mainitut Termetassa julkaistu tietorakenne ja ratkaisukuvaus ovat taustatietoa, kommentointipyyntö kohdistuu CDA R2 määrittelyyn ja siihen liittyvään esimerkkiin.

Kommentit pyydetään vapaamuitoisina osoitteeseen timo.kaskinen(at)nhg.fi ja kanta(at)kanta.fi otsikolla ”PTA Hoidon tarpeen arvioinnin CDA R2 määrittelyn kommentit”. Samoihin osoitteisiin voi osoittaa mahdolliset sisältöön kohdistuvat lisätietokysymykset.

Varsinainen äänestysvaihe alkaa erillisellä ilmoituksella toukokuun loppupuolella kommenttien käsittelyn ja niiden pohjalta määrittelyyn tehtävien tarkennusten jälkeen. Äänestykseen voivat osallistua HL7 Finland ry:n jäsenet. Äänestyksen tarkoituksena on tuottaa HL7-yhdistyksen virallisesti hyväksymiä määrityksiä. Äänestyskierroksella noudatetaan HL7-yhdistyksen teknisen komitean lausunto- ja äänestyskierrosten sääntöjä, jotka löydät yhdistyksen sivuilta.

Toimeksi saaneena

Timo Kaskinen, HL7 Finland TC co-chair