Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas)

Nimi Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas)
Versio 2.1
OID 1.2.246.777.11.2005.11
Julkaisuvuosi 2005
Linkki määritykseen Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas) v2.1
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat arkistoitu, määritys
Käyttötarkoitus Ydinpalvelurajapintojen toteuttaminen.Dokumentissa kuvataan, mitä tekniikoita järjestelmien välisen liittymän toteutuksessa käytetään, järjestelmien toisilleen tarjoamat toiminnot ja yhteistoimivuuteen liittyvä tietosisältö näillä tekniikoilla.

Ydinpalvelu-kohteiden määrittely perustuu http-pohjaiseen viestintään ja Web services –tyyppiseen palveluarkkitehtuuriin. Palveluiden notaatiossa esimerkiksi User:ProfileAccess tarkoittaa ProfileAccess –rajapinnan toteutusta, joka käsittelee käyttäjän profiili-tietoja (User) ja Patient:ProfileAccess puolestaan ProfileAccess-rajapinnan toteutusta joka käsittelee potilaan (Patient) profiili-tietoja. Tässä liittymämäärittelyssä ovat mukana seuraavat alla vahvennetut kohteet, joiden on suunniteltu yleisesti hyödyntävän HTTP/Web Services-arkkitehtuuria terveydenhuolto-organisaatioissa:
Käyttäjä (AuthenticateUser, User:ProfileAccess)
Käyttöoikeus (AuthorizationAccess)
Potilas (Patient:IdentifyProfile, Patient:ProfileAccess)

Yhteenveto Dokumentti sisältää määrityksen ydinpalvelurajapintojen (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas) toteuttamisesta ja niiden hyödyntämisestä HTTP/XML-tekniikkaa käyttäen.
Suhde muihin määrityksiin
Lisätietoja
Versiohistoria