Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Minimikontekstinhallinnan määrittely

Nimi Minimikontekstinhallinnan määrittely
Versio 3.0
OID 1.2.246.777.11.2006.13
Julkaisuvuosi 2006
Linkki määritykseen Minimikontekstinhallinnan määrittely v3
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Pohjamääritykset
Avainsanat kontekstinhallinta, määritys
Käyttötarkoitus Määrittely avulla saadaan toteutettua työpöytäintegraatioratkaisu. Työpöytäintegraation tavoitteena on helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä samalla työasemalla. Esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmissä käyttäjä joutuu tekemään useaan kertaan perusperiaatteiltaan samanlaisia toimintoja eri järjestelmissä, kuten järjestelmiin kirjautuminen ja tietyn potilaan tietojen hakeminen. Työpöytäintegraatio helpottaa tätä tilannetta tarjoamalla keinot kertakirjautumisen ja yhteiseen kontekstiin siirtymisen toteuttamiseksi. Tämän määrittelyn pohjana on käytetty CCOW-standardissa kuvattua ratkaisua työpöytäintegraation toteuttamiseen. Minimikontekstinhallinnan määrittely ei ole CCOW-standardin mukainen. CCOW-standardin ja minimikontekstinhallinta määrittelyn keskeisimmät erot on kuvattu määrittelydokumentissa.
Yhteenveto Dokumentin sisältö:
• Minimikontekstinhallinnan määrittely
• Tietosisällön määrittely
• Sessionhallinta ja identifioiminen
• Minimitoteutuksessa tarvittavat rajapinnat
• Tietoturvan toteuttaminen
• Palvelinpohjainen kontekstinhallinta
Suhde muihin määrityksiin Kontekstinhallinnan subjektikoodisto-dokumentissa on esitetty minimikontekstinhallinnan määrittelyissä käytettävät koodistot.
Lisätietoja
Versiohistoria Minimikontekstinhallinnan määrittely v2.1
Minimikontekstinhallinnan määrittely - väliversio v2.1.1
Tietoturvallinen kontekstinhallinta - soveltamisohje v1