Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Potilastiedon arkiston Medical Records -sanomat

Nimi Kanta – Potilastiedon arkiston Medical Records -sanomat
Versio 2.02, 2.02.1 (minor-versio)
OID 1.2.246.777.11.2015.37
Julkaisuvuosi 2015 (2.12.2015), 2.02.1 (15.5.2019)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Arkiston_MedicalRecords_sanomat_202.zip/
Status Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 V3-sanomarajapinnat, Kanta-palvelut
Avainsanat määritys, medical records, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Dokumentissa määritellään, kuinka potilaskertomustiedot siirretään Kelan kansalliseen potilaskertomusarkistoon ja kuinka niiden käyttö ja luovutus hoidetaan. Dokumentissa on paikallistettuna ne HL7 kv. Medical Records -sanomien osiot, joita tarvitaan eArkiston toteutuksessa
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• eArkiston Medical Records dokumentaatio (soveltamisopas)
• Medical Records skeemat
Suhde muihin määrityksiin Viittaukset lomakkeisiin
– Suostumus-lomakkeet löytyvät koodistopalvelimelta
– Muut arkistoasiakirjat (”MR-lomakkeet”), joihin dokumentista viitataan löytyvät Kelan sivuostolta Määrittelyt eArkistolle: https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/potilastiedon-arkisto
Lisätietoja
Versiohistoria Kanta - Potilastiedon arkiston Medical Records -sanomat, v2.01 (2015)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v2.00 (2015)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.99 (2014)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.98 (2014)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.97 (2014)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.96 (2014)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.95 (2013)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.94 (2013)
Kanta - Potilaskertomusarkiston Medical Records -sanomat, v1.90 (2012)
• Sekä (”MR-lomakkeet”), joihin dokumenttiversiosta 1.9 viitataan Kelan sivustolta Määrittelyt eArkistolle:
MR-lomakkeet