Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 Tilastosanomat

Nimi HL7 Tilastosanomat
Versio 1.0.4
OID 1.2.246.777.11.2005.17
Julkaisuvuosi 2006
Linkki määritykseen HL7 Tilastosanomat v1.0.4
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, THL
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat arkistoitu, määritys
Käyttötarkoitus HL7 XML Tilastotietojen siirtotietueen määrittely ja siirto SOAP- kehyksessä. Tavoitteena on myös mahdollistaa tilastotietojen keruun rytmin nopeuttaminen sekä tarkastuksen ja virhekäsittelyn helpottaminen.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määrittelydokumentti
• Tilastotietojen siirtotietueen ja virheilmoituksen XML- schemat
• Esimerkki hoitotakuun seurannan tietosisällöstä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta. Esimerkkiin sisältyvät sisältömääritykset Excel-taulukkomuodossa, vastaavat XML-sanomat sekä siirrossa ja kuittauksissa tarvittavat kehykset.
Suhde muihin määrityksiin Tiedonsiirrossa on tarkoitus käyttää HL7 yhdistyksen määrittelemää SOAP siirtokehystä ja sovellustason kuittauskäytäntöjä. Tiedonsiirron tekniset periaatteet ja yksityiskohdat on kuvattu HL7 yhdistyksen Avoimet rajapinnat hanke – paketin dokumentissa Tiedonsiirto ja tiedonvälitys.
Lisätietoja
Versiohistoria