Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 äänestys: Kansalliset FHIR-soveltamisoppaat

HL7 äänestys: Kansalliset FHIR-soveltamisoppaat DL 14.5.2023 klo 24

Kansalliset FHIR-soveltamisoppaat -lausuntokierroksen äänestysvaiheen aloittaminen. Äänestyksen tarkoituksena on tuottaa HL7-yhdistyksen virallisesti hyväksymiä määrityksiä. Äänestyskierroksella noudatetaan HL7-yhdistyksen teknisen komitean lausunto- ja äänestyskierrosten sääntöjä, jotka löydät yhdistyksen sivuilta.

Kansalliset FHIR-soveltamisoppaat olivat lausuntokierroksella helmi- maaliskuussa 2023. Kommentteja on käsitelty ja työstetty projektityöhön osallistuneiden sidosryhmien kanssa sekä Teknisen komitean kokouksessa. Tekninen komitea päätti käynnistää äänestysvaiheen.  materiaaleissa on tulleet kommentit ja niiden pohjalta tehdyt tarkennukset. Tulleet kommentit ja niiden vastaukset on koottu dokumenttiin: Kansallinen FHIR-profilointi - kommentit.

Äänestys alkaa 2.5.2023 ja päättyy 14.5.2023 klo 24 ja soveltamisoppaiden äänestys on tarkoitettu vain HL7 Finland-yhdistyksen jäsenille.

HL7-yhdistys pyytää kannanottoja seuraavasta määrityksestä:

Soveltamisoppaita on kaksi ja näistä molemmista äänestetään itsenäisinä soveltamisoppaina:

Kyseessä on molempien soveltamisoppaiden osalta ensimmäinen nk. Standard for Trial Use (STU) -versio. FHIR-standardin kehitysmallin mukaisesti versioita julkaistaan varhain ja määrittelyt etenevät täyteen kypsyyteen sitä mukaa kuin kokemusta ja näkemystä kertyy (ks. FHIR Maturity Model).

Sisältöä koskevia – ja lisätietokysymyksiä voi tehdä osoitteeseen timo.kaskinen(at)nhg.fi ja mikael(at)sensotrend.com.

Varsinaiset äänet lähetetään osoitteeseen timo.kaskinen(at)nhg.fi. Sähköpostin otsikossa pitää olla kohteena olevan paketin nimi: ”Kansalliset FHIR soveltamisoppaat”

Varsinainen ääni laitetaan Body-osaan – HUOM! Äänestäjää pyydetään antamaan edustamansa tahon äänen kummankin äänestyksen kohteena olevan soveltamisoppaan osalta erikseen.

  • affirmative – hyväksyn
  • negative – en hyväksy
  • abstain – en ota kantaa

Huom.! Negatiivisissa äänissä pitää olla mukana korjausehdotus. Hyväksyvien ääntenkin kohdalla voi esittää kommentteja ja korjausehdotuksia jatkokehityslistalle.

Toimeksi saaneena

Timo Kaskinen, HL7 Finland TC co-chair