Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 -soveltamisoppaan kommentointipyyntö, DL 22.12.2015

Kommentointipyyntö

HL7 Finland ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytävät oheiseen Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 -soveltamisopaaseen kommentteja ti 22.12.2015 mennessä osoitteiseen timo.kaskinen(at)salivirta.fi.

Määrittelyssä kuvataan ajanvarausasiakirjan CDA R2 -rakenne, jota voidaan hyödyntää tiedon välitykseen ajanvarauksesta tietoa tarvitseville henkilöille (asiakas, ammattilainen) tai ajanvarausratkaisun ulkopuolisille tietojärjestelmäpalveluille. Ajanvarausasiakirja on yleiskäyttöinen tietojoukko, ja sen keskeisimmät käyttökohteet ovat:

 • Asiakkaille tehtävät ilmoitukset ja vahvistukset eri kanaviin
  • asiointiympäristöt, terveyskansiot ja taltiot, OmaKanta, vahvistusviestit, palveluväylä, asiointitili, jne
  • tieto talteen omista ajanvarauksista, siirto- ja perumistoimenpiteet, omien palveluprosessien hallinta, suunnittelu ja palveluihin hakeutuminen
 • Ammattilaiselle tieto asiakkaalle tehdyistä ajanvarauksista (hoidon suunnittelu ja toteutus)
  • Palveluntuottajien tietojärjestelmät tiedon lähteinä ja hyödyntäjinä
  • Kanta-arkisto (mm. kytkennät palvelutapahtumiin ja hoidon suunnitteluun / rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma / Sote-tieto hyötykäyttöön asiakkaan kokonaissuunnitelma)
 • CDA R2 -asiakirjamäärittely tietosisällön pohjalta / SADe Sote, myös näytettävät ja selainkäyttöiset dokumentit

Kyseessä on ko. määrittely avoin kommentointikierros. Kommentit voivat olla vapaamuotoisia koskien teknisiä tietorakenteita, luokituksia ja tietosisältöjä – pyyntönä laittakaa selkeästi määrittely/luku/sivunumero/esimerkin kohta, mihin kommenttinne kohdistuu. Määrittely ei ole toistaiseksi sitova.

Määrittelypaketti: 

Taustatietoa laveammin SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveysalan ajanvarauspalvelujen valtakunnalliset määrittelyistä: 

Toimeksi saaneena,

Timo Kaskinen, HL7 Finland tekninen komitea co-chair