Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Omatietovaranto-tukiprojekti

 Kanta PH (Personal Health) FHIR rajapintojen tukiprojekti

Kanta PH FHIR tukiprojektissa edistetään Kanta PH FHIR rajapintojen ja tietosisältöjen käsittelyyn ja mahdollisesti hyväksyntään liittyviä tehtäviä. Projekti vastaa siitä, että yritysten ja sidosryhmien kommentit ja ehdotukset koostetaan yhteiseksi näkemykseksi. Lisäksi projekti huolehtii PH SIG -ryhmän ja Kelan välisestä yhteistyöstä siten, että ryhmän näkemys tulee huomioiduksi Kanta-palvelujen kehittämistyössä.

Kansalaisten tuottamien tietojen ammattilaiskäyttöä edistetään kehittämällä rajapintoja asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä ammattilaiskäyttöliittymiin yhteistyössä sote-ammattilaisten ja järjestelmäkehittäjien ja -toimittajien kanssa. OmaKanta huomioidaan kansalaisten omien tietojen tallennuskanavana, käyttöliittymänä sekä rajapintana Omatietovarantoon.

Yhdistys toimii tietojärjestelmätoimittajia ja hyvinvointialueita yhdistävänä kanavana ja tukee THL:n ja Kelan vastuulla olevaa työtä, joka kohdistuu Kanta rajapintoihin hyvinvointisovellusten osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. Sosiaalihuollon, Reseptin ja Potilastiedon arkiston tietojen luovuttamista hyvinvointisovelluksille

Kanta PH (Personal Health) FHIR-rajapintojen tukiprojektin tarkoitus on auttaa myös uusia sovellustoimittajia tekemään Omatietovarantoon liitettäviä sovelluksia. Tukiprojekti tarjoaa sähköiset kommentointikokoukset, joissa annetaan neuvoja ja ohjeita FHIR-standardin ja kansallisen tietosisällön käyttöön. Lisäksi käsitellään uusia tietosisältöehdotuksia ja tilannekatsauksia.

Omatietovarannon (Kanta PHR) kansallisten tietosisältöjen kehittämiseen löytyy Kanta.fi-sivustolla. Ohjeistus.
Sivustolla on tietosisällön käsittelylomake tietosisällön muutosehdotuksien tekemiseksi. Lomake tulee toimittaa osoitteeseen kanta(at)kanta.fi.

Kehittäjien tukena on(Finnish PHR) chat – kommunikointiyhteisö. Jos haluat olla yhteydessä Kelan asiantuntijoiden kanssa, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen kanta(at)kanta.fi, otsikolla ”Omatietovaranto + tarkenneteksti”. On toivottavaa, että chat olisi ensisijainen yhteydenottokanava, sillä sähköpostittelussa tiedon jakaminen jää kahdenväliseksi, eikä hyödyllinen tieto välity muille kehittäjille. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikoittain.

Taustamateriaali – Omatietovaranto (Kanta PHR)

Kanta PH (Personal Health) FHIR-rajapintojen tukiprojektin sähköiset kommentointikokoukset tulevat jatkumaan kuukausittain joka kuun viimeinen tiistai kl0. 13:00 – 14:00 (tapauskohtaiset muutokset mahdollisia) ja esityslistapohja olisi seuraava:

  • Omatietovarannon tilannekatsaus
  • Potilastietojen luovutus hyvinvointisovelluksille -tilannekatsaus
  • Uusien tietosisältöjen esittely ja keskustelu
  • Ajankohtaisia esittelyjä, koulutuksia tai neuvoja
  • Avoimet kysymykset
  • Osallistujien kysymykset ja mahdolliset keskustelut

Kanta PH (Personal Health) FHIR-rajapintojen tukiprojektin kokouksiin osallistuminen on ilmaista ja liittymällä HL7 PH SIG postituslistalle, saat ajankohtaiset uutiset tulevista kokouksista. Jos haluat lisätietoa, tai haluat liittyä postituslistalle, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen jarno@sensotrend.com

Vuoden 2024 kokoukset

Toukokuu 30.05.2024 klo 14:00 – 15:00

Huhtikuu 30.04.2024 klo 13:00 – 14:00

Esitykset:

Maaliskuu 26.03.2024 klo 13:00 – 14:00

Helmikuu 27.02.2024 klo 13:00 – 14:00

Esitykset:

Tammikuu 30.01.2024 klo. 13:00 – 14:00

Esitykset:

Aiempien vuosien materiaalit

Vuosi 2023 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2022 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2021 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2020 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2019 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2018 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2017 kokoukset ja materiaalit

Vuosi 2016 kokoukset ja materiaalit

LOINC opas mikrobiologian termistölle, täällä.