Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ydinpalvelurajapinnat: Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat – koodistorajapinnat

Nimi Ydinpalvelurajapinnat: Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat – koodistorajapinnat
Versio 2.0
OID 1.2.246.777.11.2005.12
Julkaisuvuosi 2005
Linkki määritykseen Ydinpalvelurajapinnat: Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat v2.0
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat arkistoitu, määritys
Käyttötarkoitus Koodistokyselyjen, koodistohakujen ja koodistojen selaamisen toteuttaminen koodistopalvelusta. Tässä raportissa esitetään taustatiedot, vaatimukset, tekniikkariippumattomat ratkaisut ja
tekniset tarkennukset avoimille ohjelmistorajapinnoille keskitettyjen koodistopalveluiden käyttämiseksi.Rajapintoja toteuttamalla voidaan mm. vähentää päällekkäisen tiedon syöttöä eri järjestelmiin, päällekkäistä koodistojen ylläpitoa eri sovelluksissa, saada käyttöön samoja koodistoja ja yhtenäisiä
koodistojen versioita eri ohjelmistoissa ja tuottaa uudelleenkäytettäviä ohjelmistopalveluita.

Raportin ratkaisuilla voidaan tukea ja täydentää Stakesin Kansallisessa koodistopalvelussa ylläpidettävien koodistojen käyttöönottoa sovellusohjelmistoissa. Määritellyt rajapinnat perustuvat
kansainvälisten rajapintastandardien ja Kansallisen koodistopalvelun tietosisällön hyödyntämiseen. Rajapinnat ovat riippumattomia käytetyistä koodistoista, ja myös terveydenhuollon ulkopuolisia
koodistoja voidaan hyödyntää rajapintojen avulla.

Yhteenveto Dokumentti sisältää taustaselvitykset, vaatimukset ja teknisen HTTP/XML-määrityksen keskitettyjen koodistopalvelujen rajapintojen toteuttamiseen ja hyödyntämiseen.
Suhde muihin määrityksiin
Lisätietoja
Versiohistoria