Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Laboratorion CDA R2 -merkinnät

Nimi Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät
Versio* v2014: 3.9
v2016: 4.21
v2021: v5.0 RC2
OID v2014: 1.2.246.777.11.2009.4
v2016: 1.2.246.777.11.2017.11
v2021: 1.2.246.777.11.2020.11
Julkaisuvuosi v2014: 2009
v2016: 2017 (1.11.2017)
v2021: 2020 (30.9.2020)
Linkki määritykseen v2014: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/labcdar2-2009.zip/
v2016: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Laboratorion_CDAR2_v421.zip
v2021: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Laboratorion+CDA+R2+v5_0RC2.zip/94b78eea-3c1c-e1eb-a765-79e041bf9298?t=1606465297339
Status v2014: HL7 Finland hyväksymä
v2016: HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.
v2021: HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Versio 5.0 on julkaistu Release Candidate 2 (RC2) -statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, laboratorio, määritys
Käyttötarkoitus Tämä implementointiopas määrittelee kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratorion tilauksien ja määräyksien sekä tutkimustuloksien CDA R2-rakenteen.Varsinaisia toimintaa ohjaavia laboratoriotilauksia tällä määrittelyllä ei voi siirtää, vaan siihen tarvitaan joko HL7 V2.X sanomia tai HL7 V3 sanomia. Laboratoriotilauksille on määritelty omat interaktionsa. Tällä määrityksellä voidaan kuitenkin siirtää tietoa tilauksista.Tämä CDA R2 määrittely sisältää tutkimustuloksien ydintiedot. Lisäksi CDA R2 rakenteeseen on otettu mukaan myös muut keskeiset tutkimustuloksien tiedot. Tämä määrittely on siten laajempi kuin pelkkä ydintietomäärittely. Tämä määrittely on tarkoitettu eArkiston lisäksi myös muiden terveydenhuollon järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. eArkistoon siirrettävät tiedot on erikseen merkitty.
Yhteenveto Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne
• Määritysdokumentti
• XML-esimerkit
Suhde muihin määrityksiin KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header
Lisätietoja Taulukossa versiokohtaisien tietojen edessä käytetään tunnisteita v2014 ja v2016 erottaman eri versioon liittyvät tiedot toisistaan. Selitykset:
• v2014: tarkoittaa vaiheistusasetuksen vuodelle 2014 suunniteltua tietosisältöä
• v2016: tarkoittaa vaiheistusasetuksen vuodelle 2016 suunniteltua tietosisältöä
Em. vaiheistusasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012) ja siihen tehdyt tarkennukset.
• v2021: 2021 haara vastaa THL koodistopalvelun 2016 tietosisältöjä. Haarassa ei ole tullut muutoksia varsinaisiin kliinisiin tietoihin. Haarassa on otettu huomioon merkinnän tekijän tietojen muodostamiseen tehdyt tarkennukset ja muutokset.
Versiohistoria HUOM 2015 dokumentaatio nimetty uudelleen, entinen nimi: Kanta – Laboratoriovastauksen CDA R2-rakenne, tämän dokumentin aiemmat versiot:

• v2016: Kanta – Laboratoriovastauksen CDA R2-rakenne, v4.20 OID: 1.2.246.777.11.2016.5 (29.2.2016)

v2016: Kanta - Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.10 (12.6.2015)

HUOM 12/2013: dokumentaatio nimetty uudelleen, entinen nimi: OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset (CDA R2)
Alla tämän dokumentin aiemmat versiot
• v2016: Kanta – Laboratoriovastauksen CDA R2-rakenne, Versio: 4.00, OID: 1.2.246.777.11.2013.25 (12.12.2013)

Laboratoriovastauksien CDA R2 -rakenne v2.0
Laboratoriovastauksien CDA R2 -rakenne v1.0