Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat

Nimi Kanta – Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat
Versio 4.1
OID 1.2.246.777.11.2023.2
Julkaisuvuosi 2023 (29.3.2023)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/2900396/Sosiaalihuolto%2C+MR-dokumentti%2C+viestinv%C3%A4litys++4.1.docx/a7cea93e-8250-c66b-78a1-cbe682f421a0?t=1680171273554
Status Hyväksytty HL7 Finland standardi
Ylläpidosta vastaava taho Kela, HL7 Finland
Kategoriat HL7 V3-sanomarajapinnat, Kanta-palvelut
Avainsanat määritys, medical records, sosiaalihuollon määrittelyt
Käyttötarkoitus Dokumentissa määritellään, kuinka asiakastiedot siirretään Kelan kansalliseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja kuinka niiden käyttö ja luovutus hoidetaan. Dokumentissa on paikallistettuna ne HL7 kv. Medical Records -sanomien osiot, joita tarvitaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toteutuksessa
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat (soveltamisopas)
• Medical Records skeemat
Suhde muihin määrityksiin Sosiaalihuollon arkiston määrittelyt: https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto
Lisätietoja
Versiohistoria