Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Ostopalvelut

Nimi Kanta – Ostopalvelut
Versio
OID
Julkaisuvuosi 2010
Linkki määritykseen
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat arkistoitu, määritys
Käyttötarkoitus Rekisteröinti-ilmoitusasiakirjan välitys eArkiston kontrollikehykset ostopalveluissa
Yhteenveto Määrityspaketti sisältää:
• Dokumentaation eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista.
• Arkistoasiakirjat-taulukko
• Ostopalveluesimerkit
• Esimerkkiskeemat
Suhde muihin määrityksiin Tämä määritys sisältää KanTa – eArkiston Medical Records dokumentaation lisättävät kohdat. Rekisteröintiasiakirjan osalta huomiotava myös:
KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header
Lisätietoja Ei käytössä. Uudet korvaavat määrittelyt perustuvat erilaiseen malliin.
Versiohistoria • Versio: 0.9 (Ei käytössä), Linkki määritykseen:
Kanta – Ostopalvelut 2009-12-08 v0.9