Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

KanTa – Notifikaatiosanoma

Nimi KanTa – Notifikaatiosanoma
Versio 1.0
OID
Julkaisuvuosi 2010
Linkki määritykseen KanTa – Notifikaatiosanoma
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat määritys
Käyttötarkoitus Dokumentissa on kuvattu notifikaatiosanoman HL7 V3 määrittelyt. Notifikaatiosanoman HL7 V3 määrittely sisältää sanomat, joilla arkisto ilmoittaa notifikaation vastaanottajalle eri asiakirjojen arkistoinnista. Notifikaatiosanomassa on ilmaistu arkistoitavan asiakirjan tunniste, jonka perusteella notifikaation vastaanottaja voi hakea notifikaation kohteena olevan asiakirjan.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Dokumentaatio eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista.
• Sanomaa varten määritellyt skeemat.
Suhde muihin määrityksiin Tämä määritys sisältää KanTa – eArkiston Medical Records dokumentaation lisättävät kohdat.
Lisätietoja
Versiohistoria