Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne

Nimi Kanta – Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne
Versio 5.2
v2021: v6.0 RC2
OID 5.2: 1.2.246.777.11.2017.6
v2021: 1.2.246.777.11.2020.7
Julkaisuvuosi 5.2: 2017 (31.5.2017)
v2021: 2020 (4.6.2020)
Linkki määritykseen 5.2: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Lahete-hoitopalaute_v5-2.zip
v2021: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/lahete_hoitopalaute_6_0RC2.zip/16cf6b78-3e53-9931-9583-d027e601e7a1?t=1604323731109
Status Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.
v2021: Versio 6.0 on julkaistu Release Candidate 2 (RC2) -statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat Alueelliset integraatiot, HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, lähete ja hoitopalaute, määritys
Käyttötarkoitus Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 rakenteet.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
• Skeemat, ehdotus näyttömalliksi
Suhde muihin määrityksiin KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header
Lähetteen ja hoitopalautteen XML-rakenteet (PikaXML): Käytössä olevista ns. ”Pika-XML” sanomista on poimittu paljon rakenteista tietoa tähän CDA R2 lähetemäärittelyyn. Lähetteen osalta kehityslinjauksia on käsitelty mm. asiakasorganisaatioiden (ns. klusterihankkeiden) ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyöelimessä Pokanen. Yhteisenä tahtotilana on ollut, että toimivaan lähete-palautejärjestelmään ei tässä kehityksen vaiheessa kosketa. Lisäksi on todettu, että lähetteen jatkokehitys vaatisi toiminnallista mallinnusta eri suppeiden erikoisalojen näkökulmista ja muuten laajempaa pohdintaa mitä uusia tarpeita lähetteiden siirrossa ja siirrettävän tietosisällön kehittämisessä on. Näiden seikkojen lisäksi ollaan muuttamassa terveydenhuollon rakenteita ja tietojenkäsittelytapoja tavalla joka mahdollistaa monia uusia toimintatapoja. Rakenteellisilla uudistuksilla voi olla vaikutuksia myös lähetteiden käyttöön potilaiden hoidossa. Niinpä KanTa-arkiston näkökulmasta CDA R2 lähete-hoitopalaute on saanut poikkeavan roolin kuin mikä sillä on hoitovastuun siirtäjänä eri hoitoyksikköjen välillä. Lähete arkistoidaan KanTa-arkistoon, jotta terveydenhuollon palveluidenantajien sähköinen arkistointi voidaan toteuttaa ja että kansalaisen katseluyhteyden kautta lähete- ja hoitopalaute voidaan näyttää potilaalle. Varsinainen toiminnallisuus tapahtuu aiemmin rakennettujen toteutusten ja yhteyksien avulla.
PikaXML CDAr2 konversio, v1.0 (OID: 1.2.246.777.11.2007.22) : Aiemmin PikaXML:n ja CDA R2 muodon välille on laadittu XSLT-muunnos, jota ei ole päivitetty tämän työn yhteydessä.
Lisätietoja 2021 haarassa on otettu huomioon merkinnän tekijän tietojen muodostamiseen tehdyt tarkennukset ja muutokset.
Versiohistoria Alla tämän dokumentin aiemmat versiot
Kanta – Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne v5.1
Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne v5.03
Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne v3.00
Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne v2.11
Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 -rakenne v1.00