Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta – Lääkityksen CDA R2 -rakenne

Nimi KanTa – Lääkityksen CDA R2-rakenne
Versio 4.31, 4.4 (minor-versio)
OID 1.2.246.777.11.2014.11
Julkaisuvuosi 2014 (8.4.2014), 2020 (23.11.2020)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/L%C3%A4%C3%A4kitysmerkinn%C3%A4t+V+4.31.zip/
Status Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, lääkitys, määritys
Käyttötarkoitus Potilaskertomukseen lääkityksestä tehdään merkinnät viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Merkinnät arkistoidaan KanTa arkistoon tämän raportin mukaisina CDA R2 rakenteina.Dokumentissa on määritelty seuraavien merkintöjen CDA R2 rakenteet:
1. tulotilanteen lääkitysmerkintä
2. lääkemääräysmerkintä avohoito- ja osastohoitopotilaalle
3. lääkejakelulistan mukainen lääkkeen antokirjausmerkintä
4. antokertakohtainen lääkkeen antokirjausmerkintä
5. voimassaoleva lääkitysmerkintä
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
• Rakennetaulukko
• Ristiintaulukko
Suhde muihin määrityksiin KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header
Lisätietoja
Versiohistoria Alla tämän dokumentin aiemmat versiot:
Lääkityksen merkintöjen CDA R2 -rakenne v4.30 (2011)
Lääkityslistan CDA R2 -rakenne v2.0
Lääkityslistan CDA R2 -rakenne v1.09
Lääkityslistan CDA R2 -rakenne v1.00
Lääkityksen koodaus sähköiseen potilaskertomukseen (taustadokumentti)