Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Avoimet rajapinnat hanke – paketti (CDA R1 / viitetietojärjestelmä)

Nimi Avoimet rajapinnat hanke – paketti (CDA R1 / viitetietojärjestelmä)
Versio Versio 1.0
OID
Julkaisuvuosi Paketti muodostettu 2012, dokumentit ovat vuosilta 2003-2006
Linkki määritykseen https://www.hl7.fi/wp-content/uploads/avoimet_rajapinnat_v1.zip
Status
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat Rajapintakartta-arkisto
Avainsanat arkistoitu, määritys
Käyttötarkoitus Avoimet Rajapinnat- määrittelypaketti kuvaa viitejärjestelmän toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen. Toiminnallisuus kattaa viiteaihioiden siirron ja viitteen avulla kyselyn sisältäen sovelluskuittaukset.
Yhteenveto Avoimet rajapinnat määrittelypaketti ja määritykseen tehdyt osapäivitykset (jotka löytyvät paketista omina dokumenteinaan).
1. Avoimet rajapinnat v1.1.2 määrittelypaketti: Määritysdokumentti kuvaa viitejärjestelmän toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen. Toiminnallisuus kattaa viiteaihioiden siirron ja viitteen avulla kyselyn sisältäen sovelluskuittaukset.
2. Täydennyksiä ’Avoimet Rajapinnat’- määrityksiin ajalta 18.12.2003 – 19.5.2004: schema-päivityksiä
3. HL7FICommit – virhekoodin täydennetty arvotaulukko: Muutosdokumentissa on selvennetty SOAP-headerin elementtejä MessageId:n ja ConversationId:n käyttöä.
4. Tyylitiedostoja v0.8-0.91: CDA R1 dokumenttien tyylitiedostoja (5 kpl)
5. Erikoismerkit sekä ylä- ja alaindeksit R1- dokumenteissa: Tekstiaineiston sisältämien ala- ja yläindeksien näyttäminen CDA R1 dokumenteissa.
6. Viitteen päivämääräväli: CDA-header- osassa olevan palvelutapahtuman ajankohdan (päivämäärävälin) käytön yhtenäistämien. Toiminnallinen täsmennys, joka ei vaikuta standardiin
7. ”Avoimet Rajapinnat” scheman täsmennys tiedonsiirtokehyksen validointia varten: Avoimet Rajapinnat schemat ja esimerkkisanomat: Täsmennyksen jälkeen “SOAP-ENV:mustUnderstand” elementti validoituu sekä XMLSpy 2005 että Xerces-J 2.6.2 validaattoreilla. Sanomiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia
8. Tietoturvan toteuttamistapoja, v1.0: Dokumentissa on kuvattu joitain perusasioita, joita pitää ottaa huomioon toteutettaessa OpenCDA- adapteria ja sen hallintaa
9. Avoimet rajapinnat – hanke, Määrittelydokumentti – Viiteaihion päivitys, v1.1.3: Sovitut tarkennukset headeriin
10. Avoimet rajapinnat – hanke, Määrittelydokumentti – Viiteaihion päivitys, v1.1.31: Sovitut tarkennukset headeriin
Suhde muihin määrityksiin
Lisätietoja
Versiohistoria