Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kommentointipyyntö Sote-ajanvarauksen kansallisista määrittelyistä, DL 21.1.2019

Kommentointipyyntö Sote-ajanvarauksen kansallisista määrittelyistä, DL 21.1.2019

HL7 Finland ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytävät kommentteja Sote-ajanvarauksen kansallisiin määrittelyihin maanantaihin 21.1.2019 mennessä osoitteisiin timo.kaskinen(at)salivirta.fi ja juha.mykkanen(at)thl.fi

Tämä määrittelypaketti sisältää:

 • Sote-ajanvaraus: yleiskuva ja vaatimukset
  • sähköisten sote-ajanvarauspalvelujen tavoitetilan nojautuen aiempiin linjauksiin
  • yleiskuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen ajanvarauksen kansallisesta arkkitehtuurista
  • keskeiset toiminnalliset vaatimukset ajanvarauskokonaisuuteen liittyville sote-tietojärjestelmille ja tietojärjestelmäpalveluille
 • Ajanvarausasiakirjan CDA-määrittelyn, jolla tullaan varattujen aikojen tiedot arkistoimaan Kanta Potilastiedon arkistoon

Kyseessä on  määrittelyiden kaikille avoin kommentointikierros. Kommentit voivat olla vapaamuotoisia – pyyntönä yksilöikää selvästi, mihin kommenttinne kohdistuu. Mahdolliset kommentit muihin kuin CDA-määrittelyyn välitetään dokumenttien viimeistelijöille, niistä järjestetään myös erikseen palautekierros ja läpikäynnit. Vaatimusmäärittelyjä päivitetään edelleen kommenttien ja jatkotarkennusten pohjalta, erityisesti muilta osin kuin ajanvarausasiakirjan vaatimusten osalta.

CDA-määrittelyn osalta tämä on samalla yhdistyksen äänestysmenettelyn lausuntokierros. Määrittely viedään kommenttien käsittelyn jälkeen yhdistyksen jäsenäänestykseen arvioilta tammikuun 2019 lopulla.

Määrittelypaketti:

 1. CDA-soveltamisopas: 
 2. Ajanvarauksen yleiskuva ja vaatimukset- määrittely: tällä kommentointikierroksella olennaisin sisältö on erityisesti luvussa 6 Ajanvarausasiakirjan vaatimukset
 3.  Tietosisältö julkaistu koodistopalvelussa 17.12.2018 (versio, johon CDA-määrittelyn sisältö perustuu)

Lisätietoja: Määrittelykokonaisuuteen kuuluu myös joukko tarkempia rajapinta-, tietosisältö- ja koodistomäärittelyjä, osa määrittelyistä on julkaistu osoitteessa https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/maaraykset-ja-maarittelyt/maarittelyt-yhteisille-palveluille/sahkoisen-ajanvarauksen-maarittelyt. Osa määritellyistä vaatimuksista toteutetaan Kanta potilastiedon arkiston yleiskäyttöisten määrittelyjen kautta.

Toimeksi saaneena,

Timo Kaskinen, HL7 Finland tekninen komitea co-chair