Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kommentointipyyntö: Rajat ylittävän reseptin (CEF-resepti) määrittelyt DL 9.4.2018

Kommentointipyyntö: Rajat ylittävän reseptin (CEF-resepti) määrittelyt DL 9.4.2018

Rajat ylittävä resepti kattaa toiminnallisesti tilanteeen, jossa asiakas ostaa Suomessa lääkettä toisessa EU-maassa laaditulla sähköisellä reseptillä. Suomalainen apteekki hakee asiakkaan toimituskelpoiset reseptit maakohtaisilla yksilöintitiedoilla kansalliselta yhteyspisteeltä (NCPeH). Toimitettuaan lääkkeen, apteekki palauttaa toimitustiedot kansallisen yhteyspisteen kautta ulkomaiselle reseptikeskukselle tai sitä vastaavalle palvelulle.

Kommentoitava paketti pitää sisällään seuraavat saatesanoin:

  • CEF reseptin käyttötapauskuvaukset apteekkijärjestelmille (luonnosversio taustatiedoksi kommentointia helpottamaan)
  • CDA-määrittelyjen dokumentista tulee liite osaksi nykyisiä kansallisia suomalaisen sähköisen reseptin CDA-määrittelyitä. Dokumentissa on kuvattu ainoastaan Rajat ylittävän reseptin CDA-määrittelyjen poikkeukset kansallisista sähköisen reseptin määrittelyistä.
  • MR-määrittelyt ovat oma kokonaisuutensa, joiden pohjana on käytetty kansallisia suomalaisen sähköisen reseptin määrittelyjä ja skeemoja. Nämä julkaistaan kuitenkin omana määrittelykokonaisuutenaan.
  • Erot nykyisiin kansallisiin sähköisen reseptin määrittelyihin on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä.
  • Esimerkit vielä puuttuvat määrittelyistä. Esimerkit on tarkoitus lisätä osaksi määrittelyjä myöhemmin.

Paketti: 

Kommentit pyydetään vapaamuotoisina anna.korpela(at)kela.fi, tiina.penttinen(at)kela.fi ja timo.kaskinen(at)salivirta.fi –  DL on 9.4.2018. Määrittely käsitellään kommenttikierroksen jälkeen HL7 teknisessä komiteassa.

Toimeksi saaneena, Timo Kaskinen tekninen komitea co-chair