Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Kanta Optometrian CDA R2 potilaskertomusrakenne

Nimi Kanta – Optometrian CDA R2 potilaskertomusrakenne
Versio 1.01
OID 1.2.246.777.11.2018.11
Julkaisuvuosi 2018 (26.9.2018)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_optometria_CDA_R2_v101.zip/442abfb9-6b92-9f83-ab8b-9123b3b06f3e
Status HL7 teknisen komitean ja Kelan hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, kertomus, määritys, optometria, potilaskertomus
Käyttötarkoitus Määrittelyn tavoitteena on toteuttaa optometrian tietojen CDA R2 -soveltamisopas KanTa Potilas -tiedon arkistoon arkistointia ja tietojen yhteiskäyttöisyyttä varten. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti optisen alan potilastietojärjestelmätoimittajat.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
1. Määritysdokumentti
2. XML-esimerkit
Suhde muihin määrityksiin Täydentää seuraavia dokumentteja rokotustietojen osalta:
i. KanTa – eArkiston CDA Header
ii. KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
Lisätietoja HL7 Finland hallitus on 24.4.2018 hyväksynyt määrittelyn Optometrian CDA R2 potilaskertomusrakenne HL7 Finland standardiksi.
Versiohistoria versio 1.00
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_optometria_CDA_R2_v100.zip/5ec8a269-982c-91fd-cd7a-77822ade0424