Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Nimi Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat
Versio 1.01
OID 1.2.246.777.11.2016.7
Julkaisuvuosi 2016 (29.2.2016)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_Koosteet+ja+yll%C3%A4pidett%C3%A4v%C3%A4t+asiakirjat_v101.zip/
Status Hyväksytty Kelan ja HL7 TC:n toimesta
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit
Avainsanat dokumenttimääritykset, koosteasiakirjat, määritys, ylläpidettävät asiakirjat
Käyttötarkoitus Dokumentissa kuvataan Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakenne ja ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä.
Yhteenveto Dokumentissa kuvataan Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakenne ja ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä.
Suhde muihin määrityksiin Tätä määrittelyä käytetään yhdessä rajapintakartan KanTa eArkiston CDA R2 Header kanssa, joka kuvaa asiakirjojen header-osuudet.
Lisätietoja
Versiohistoria Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat, v1.00 (2015)