Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne

Nimi Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 potilaskertomusrakenne
Versio 1.21
OID 1.2.246.777.11.2015.32
Julkaisuvuosi 2015 (22.10.2015)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Terveys+ja+hoitosuunnitelma_V121_20151022.zip/
Status HL7 Finland, THL, Kela hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, THL, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat asiakkaan hyvinvoinnin ylläpito, dokumenttimääritykset, kertomus, määritys, potilaskertomus, terveys- ja hoitosuunnitelma
Käyttötarkoitus Tämä määritys on terveys- ja hoitosuunnitelman potilaskertomusrakenteen (CDA R2) implementointiopas. Tätä potilaskertomusrakenteen mukaista määritystä on tarkoitus käyttää tietojen siirrossa potilastietojärjestelmien ja eArkiston välisessä liikenteessä.
Yhteenveto Määrityspaketti sisältää:
• Määritysdokumentin
• Skeemat, XML-esimerkit
Suhde muihin määrityksiin Täydentää seuraavia dokumentteja terveys- ja hoitosuunnitelman osalta:
KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
KanTa – eArkiston CDA Header THL:n toimesta terveys- ja hoitosuunnitelmasta on tehty todistus- ja lomaketyyppisen soveltamistavan mukainen määritys, joka löytyy koodistopalvelimelta.
Lisätietoja
Versiohistoria Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.20 (2015)

Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.11 OID 1.2.246.777.11.2013.11

Terveys- ja hoitosuunnitelman CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.0, OID: 1.2.246.777.11.2012.7, Huom. dokumentti ja linkki puuttuvat vielä!